A kormány kifizeti a győztes trafikost, de a legtöbb károsult hoppon marad

Kötelezőnek ismeri el magára nézve a strasbourgi bírósági döntést a magyar kormány – mondta Varga Mihály nemzgetigazdasági miniszter kedden. A kártérítést is ki fogják fizetni Vékony László károsult soproni trafikosnak. Úgy tűnik tehát, a kormány nem akar fellebbezni az ügyben, ahol az emberi jogi bíróság kimondta, a magyar kormány semmibe vette a magántulajdon védelmét, és ezzel szerződésben vállalt kötelezettségét sértette.

Közben elértük Cech Andrást is, aki Vékony László trafikos ügyét képviselte Strasbourgban. Ő elmondta, ugyan több tucatnyi hasonló egyéni kereset van a strasbourgi bírósági előtt, de

sokan kimaradhatnak a kártérítésből.

A perindítási határidő ugyanis hat hónap. A trafiktörvény pedig 2014 első felében okozta a jogsértések legjavát, ezért a mostani döntésen fellelkesülő trafikosok ezrei által most beadott keresetek aligha állnának meg a bíróság előtt. Ez azt jelenti, hogy sokan hoppon maradhatnak, a kormánynak nem kell az összes trafikost kárpótolnia, csak azokat, akik időben pereltek.

Cech szerint a strasbourgi bíróság döntésének kulcsa az volt, hogy a bírák – korábbi döntéseikkel összhangban – tulajdonjogként fogták fel a trafikengedélyt. A magyar Alkotmánybíróság korábban úgy értelmezte, hogy nem tulajdonjog a trafikkoncesszió, ezért söpörték le a trafikosok alkotmányjogi panaszát, annak ellenére, hogy abban volt utalás a strasbourgi bíróság korábbi döntéseire, például a svéd italforgalmazókkal kapcsolatban.

Az ítélet azt is kimondta, hogy nem volt átlátható és nem volt méltányos a trafikrendszer átalakítása, és az is kifogásolható, hogy a tulajdonuktól megfosztott trafikosokat sehogyan sem kompenzálták – mondta Cech.

A mostani ítélet nem rendelkezhetett a jogszabály megváltoztatásáról, ebben az emberi jogi bíróság (ami nem is része az EU-nak) nem is lehet illetékes. A luxemburgi Európai Bíróság viszont igen, ám ott még nem született ítélet a magyar trafikügyekben. Mindenesetre azok után, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy a kormány nemzetközi szerződést sértett, valaminek történnie kell a törvénysértő állapot felszámolása érdekében. A szerződés betartása a magyar kormány kötelessége.