Nehéz feladatok is voltak a matekérettségin

Számtani és mértani sorozat, trigonometria, térgeometria és kombinatorika is volt a mai középszintű matekérettségin – írja az Eduline.

matematika

Állítólag voltak nagyon egyszerű példák is, de minden feladat végén volt egy nehezebb rész, csavarral.

Idén is volt a nehezebb témák között koordinátageometria, illetve a három választható feladat egyikében gráfelmélet. A hvg.hu azt írja, halmazelmélet, százalékszámítás, másodfokú egyenlet, kamatos kamat, logaritmus, síkgeometria és valószínűségszámítás is volt.

A magyar nyelvű matematika vizsgák mellett középszinten még tízféle idegen nyelven, emelt szinten 3 idegen nyelven is vizsgáznak az érettségizők – írja az MTI. A vizsga 180 percig tart.

A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg, 45 perc alatt, majd a II. feladatlapra 135 perce van. Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, ez az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. A II. feladatlap két részre oszlik. Az első rész három feladatot tartalmaz, ami egy vagy több kérdésből áll. A második rész három, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amik közül a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ezek értékelhetők.

A matematika emelt szintű írásbelije 240 perces. Az írásbeli vizsga kétrészes, és a vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész. Az I. részfeladatsor négy feladatból áll, a feladatok több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. részfeladatsor öt, azonos pontszámú feladatot tartalmaz, ebből négyet kell kiválasztani, megoldani, és csak ez a négy értékelhető.

A vizsgázónként megengedett segédeszközök közép- és emelt szinten: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő. Ezekről a vizsgázó gondoskodik, az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem cserélhetik. A feladatok megoldásának értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.