Szeretettel köszöntjük hazánkban a baráti Türkmenisztán nagyra becsült elnökét! Men düşünemok ýadady, bagyşlaň Gurbanguli!

Őszinte örömünkre szolgál, hogy hazánkban üdvözölhetjük Türkmenisztán mélyen tisztelt vezetőjét, Gurbanguli Mälikgulyýewiç Berdimuhamedov elnök urat. Szimbolikus jelentőségű gesztusnak tartjuk, hogy annyi kínálkozó lehetőség közül éppen Magyarországra látogat, és hálánknak adunk kifejezést, hogy Áder János urat, Magyarország köztársasági elnökét az a megtiszteltetés éri, hogy európai államfőként az elsők között fogadhatja hivatalában a türkmén nép nagyra becsült vezetőjét. 

stadion_clk1

Hosszú út vezetett idáig. Nem feledhetjük, hogy hazánkhoz hasonlóan Türkmenisztán is a kilencvenes évek elején nyerte el függetlenségét és szabadságát, és mostanra példát mutat a világ számos országa, így Magyarország számára is. Berdimukhamedov elnök úr elnökségének eddigi hét esztendeje alatt rendíthetetlenül folytatta az elődje, Saparmurat Ataýewiç Nyýazow elnök úr által megkezdett utat, és olyan eredményeket ért el a kormányzás területén, amelyekre bármely, a modern demokrácia intézményével még csak ismerkedő ország, így hazánk is büszke lehetne.

A türkmén néppel való kulturális rokonságunk vitathatatlan. Erre utal számos közös szavunk is, például a telefon (telefon) a dollar (dollár) és a gaz (gáz), és a Türkmenisztán címerében látható , illetve a szőnyeg, amelyek a magyar nemzeti hagyományokban is nagy szerepet játszanak. De ezeken a bennünket összefogó kötelékeken túl Magyarországnak még bőven van mit tanulnia keleti rokonától. Berdimukhamedov elnök úr irányítása alatt Türkmenisztán, ez a nagy múltú, gazdag hagyományokkal rendelkező ország eljutott oda, ahová minden, a kommunista rabigából kiszabadult nemzet szeretne eljutni, és ahová mi itt, a Kárpát-medencében is törekszünk: hogy megvalósítsuk a törvényes rend, a politikai egység, a nemzeti összetartozás régi álmát.

Bár az utóbbi években Magyarország is megindult a Türkmenisztán által kijelölt úton, hazánkat sajnos még mindig sújtja a politikai széthúzás, a véleménykülönbség és a nemzet lelkét mételyező ellentét, amelyet keleti rokonunknak sikerült szinte teljesen felszámolnia. Elnök úr elsöprő támogatottsága a szabad türkmén választásokon számunkra is jelzi, hogy ha hosszú évek áldozatos munkájával is, de végső soron megvalósítható az a nemzeti egység, az az összetartás, amiről mostanra nyilvánvaló, hogy az idegen érdekek rabigájában sínylődő kis országok számára a kitörés egyetlen útja. A szólás- és sajtószabadság, a civil szervezetek és a gazdasági folyamatok kordában tartásával Türkmenisztán megmutatta a világnak: igenis létezhet a mai világban a nemzeti értékek iránt elkötelezett és mégis független, szabad ország.

"Paris döküm tetikte gözler!" – írta annak idején a felvilágosodás nagy magyar költője, Batsányi János. Most, több mint kétszáz esztendővel később bizonyos, hogy úgy fogalmazna: "Aşgabat döküm tetikte gözler!"

Elnök úr, fogorvos úr! Büszkék vagyunk arra, hogy az utóbbi években Magyarország is elindult a Türkmenisztán által kijelölt úton. Köszönjük, hogy látogatásával megtiszteli hazánkat, és őszintén reméljük, hogy az Ön által elért eredmények egyszer itt, a Kárpát-medencében is megvalósulnak. Addig is: Macaristan git, Macar'ların gidin!