Evangélikus Egyház: Fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is befogadott titeket!

Tbg
2015 január 2., péntek 8:20

Nyílt levélben hívja fel az evnagélikus hívők (és nyilván mások) figyelmét Fabiny Tamás püspök arra, hogy vegyék számba a környzetükben élő szegényeket, hajléktalanokat, rászorulókat, és látogassanak el hozzájuk, segítsenek rajtuk.

Mint írja:

Ezekben a rendkívül hideg napokban elsősorban azokra az embertársainkra kell hogy irányuljon a figyelmünk, akiknek egészsége és élete is veszélybe kerül, ha nem kapnak időben érdemi segítséget.

A közlemény hozzáteszi, az ünnepek elmúltával kevesebb figyelem jut a rászorulókra, ezért is fontos a figyelemfelhívás.

Ezért felhívjuk híveinket és jóakaratú embertársainkat arra, hogy – a szarvasi evangélikusok példáját is követve – vegyék számba környezetükben azokat, akik veszélyhelyzetben vannak. Látogassanak el hozzájuk, biztosítva nekik a túléléshez és az emberi méltóság helyreállításához szükséges tárgyi vagy anyagi segítséget.

A világ 80 millió evangélikusának 2015-ös jelmondata így hangzik:

"Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére” (Rm 15,7)