Ki mondta: Orbán vagy Rákosi?

A feladat adott:

Kitől származnak az alábbi idézetek, Orbán Viktortól vagy Rákosi Mátyástól?

Szintidő: 3 perc, óra indul.

12.

Nem véletlen, hogy azokban az országokban, amelyekben az amerikai imperializmus befolyása érvényesült, állandó a bizonytalanság, a pesszimizmus, a csüggedés, szakadatlanok a válságok, lassan megy, stagnál, vagy éppen visszaesik a termelés és a gazdasági fejlődés. Minél nagyobb és minél tartósabb a bizonytalanság ezekben az országokban, annál nagyobb lehetőségei nyílnak az amerikai imperializmusnak, hogy gazdasági és katonai erejét tovább növelje és újabb piacok meghódítására használja fel.

11.

Amerika világuralmi terveit legtöbbször segélynyújtás ürügye alá rejti. (...) De ez nem változtat azon a tényen, hogy Amerika világuralmi törekvései céljából egyre erőszakosabb módszereket használ, egyre jobban csörteti kardját és egyre több pénzt költ fegyverkezésre.

10.

A világ egyre inkább kezd két táborra oszlani. Az egyik tábort az Amerikai Egyesült Államok vezetik. (...) Amerika ezt a helyzetet arra akarja felhasználni, hogy világuralmi terveit megvalósítsa. Ígérgetésekkel és fenyegetésekkel, kardcsörtetéssel és háborús előkészületekkel igyekszik ezt az akaratát ráerőszakolni a népekre. Ezzel a törekvéssel természetesen szembenállnak a szabadságukat, önállóságukat és békéjüket védő népek.

9.

A magyar nép most modern történelmében először szabadon és függetlenül építheti jövőjét. (...) Végre olyan kül- és belpolitikát folytathat, mely egyenes folyománya az évszázados szabadságharcoknak, olyan eszményekért küzd, melyeket száz esztendővel ezelőtt hazánk legjobbjai, Kossuth, Petőfi, Táncsics tűztek zászlaikra.

8.

Mi magyarok és a mi demokratikus szomszédaink nem vártunk idegen segítségre és felemelkedésünket nem tettük függővé külföldi dollárkölcsönöktől, amelyek - mint az angol példa mutatja - az iszapba húzzák le azt, aki igénybe veszi őket. Mi elsősorban a saját munkánkra, saját erőnkre és demokratikus szomszédainkkal való együttműködésre alapítottuk újjáépítésünket. Segíts magadon, az Isten is megsegít, - ez volt a jelszavunk és ennek köszönhető, hogy nálunk egész más a helyzet, mint ezekben a nyugati országokban.

7.

Fontos és szükséges, hogy a sajtó leleplezze a korrupciót és mindazokat, akik hivatalukban nem teljesítik kötelességüket a néppel szemben. Ha ezt a feladatát felelősségteljesen betölti a magyar sajtó, akkor megnövekszik a tekintélye és komoly következményei lesznek, ha egy demokratikus újságíró tollhegyre vesz valamit.

6.

A (...) norvég lapokból az az érzése támad az olvasónak, hogy Magyarországon minden utcasarkon géppisztolyos rendőrök állnak. Pedig ott béke és nyugalom van. Az emberek bíznak önmagukban, bíznak vezetőikben.

5.

Aki idegen segítségre várt, az tudta jól, hogy ez a segítség hazánk függetlenségének és önállóságának feladásával is jár. Az arra számított, hogy e segítség módot nyújt a nyugati imperialistáknak arra, hogy magyarországi cselédeiket támogassák a magyar dolgozó nép ellen. És megfordítva, akik (...) azt hirdettük, hogy elsősorban saját erőnkre támaszkodjunk, hogy segítsünk magunkon s az Isten is megsegít, tudtuk, hogy ezzel hazánk önállóságának és függetlenségének biztosításáért küzdünk.

4.

Egyre több az a külföldi megállapítás, amely kénytelen elismerni eredményeinket és sikereinket.

3.

Számunkra nem élvezet az a diplomáciai hadjárat, amelyet az amerikai és angol tőkések folytatnak ellenünk. Mi eleget szenvedtünk a háborúktól s legfőbb gondunk az, hogyan építsük, erősítsük népi demokráciánkat. Minden tervünk alapja a béke és ennek megfelelően igyekszünk minden állammal, mely nem avatkozik belügyeinkbe, békés viszonyt fenntartani. Nem rajtunk múlik, hogy mégis egymást érik a jegyzékváltások. De hozzátehetem, nem is olyan rossz bizonyítvány számunkra, ha velünk az amerikai tőkések és angol csatlósaik nincsenek megelégedve.

2.

Az Észak-atlanti Szerződés célja azoknak az államoknak a megfélemlítése, amelyek nem hajlandók alávetni magukat a világuralomra törő angol, amerikai csoportosulás parancsainak.

1.

Nekünk nemcsak igazunk van, de erőnk is van ennek az igazságnak valóra váltásához.

Megfejtés:

1. Rákosi Mátyás. 2. Rákosi Mátyás. 3. Rákosi Mátyás. 4. Rákosi Mátyás. 5. Rákosi Mátyás. 6. Rákosi Mátyás. 7. Rákosi Mátyás. 8. Rákosi Mátyás. 9. Rákosi Mátyás. 10. Rákosi Mátyás. 11. Rákosi Mátyás. 12. Rákosi Mátyás.

 

(Felhasznált szakirodalom: Rákosi Mátyás: Építjük a nép országát. Budapest, Szikra, 1949. Fontos kapcsolódó kvíz: Ki mondta: Orbán Viktor vagy Kádár János?)

Kapcsolódó
Népszerű
Uralkodj magadon!
Új kommentelési szabályok vannak 2016. január 21-től. Itt olvashatod el, hogy mik azok, és itt azt, hogy miért vezettük be őket.