Orbánék megtrollkodták március 15-ét: kitüntettek egy Windisch-Graetzt, és a brókerbotrány kellős közepén Szász Károlyt

csoda
2015 március 15., 13:35
comments 130

Szász Károly – aki a most nyilvánosságra került brókerügyekben elalvó pénzügyi felügyelet sokszoros felelőse –,

"a Semmelweis Egyetem kancellárja részére a korszerű és európai színvonalú hazai pénzügyi felügyelet megteremtésében játszott meghatározó szerepe, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének folyamatos modernizálásával elért kimagasló eredményei és példaadó vezetői munkája elismeréseként";

kapja meg Magyar Érdemrend középkeresztjét.

Tellér Gyula szociológus, irodalmár, József Attila-díjas műfordító – egyébként Orbán Viktor közeli ideológiai bizalmasa – pedig "Magyarország politikai és kulturális közéletében betöltött, évtizedek óta meghatározó szerepe, valamint jelentős, a világirodalom legnagyobb klasszikusait magyar nyelvre adaptáló műfordítói életműve elismeréseként kap Széchenyi-díjat".

:D

Egyébként annyi a díjazott, hogy alig fér ki az internetre.

Magyarország köztársasági elnöke - a kormány előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a Kossuth-díjat adományozta:

 •     ALBERT GÁBOR József Attila-díjas írónak, esszéistának, szerkesztőnek, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának kivételesen műfajgazdag prózaírói életműve, valamint jelentős írói-történészi munkája, különösen a 19. századi magyar történelem tekintetében kiemelkedő kutatói és tanulmányírói tevékenysége elismeréseként;
 •     BACHMAN GÁBOR Balázs Béla-díjas építésznek, designernek a hagyományt a modernitással ötvöző, a 21. század elvárásaira reflektáló és egyedi vizuális nyelvezetet kiérlelő alkotóművészi munkája elismeréseként;
 •     BÁCS FERENC Jászai Mari-díjas színművésznek, érdemes és kiváló művésznek rendkívül sikeres színházi, televíziós és filmes pályafutása során kifinomult művészi eleganciával megformált alakításai, emlékezetes szinkronszerepei, valamint rendezői alkotómunkája elismeréseként;
 •     BEDE-FAZEKAS CSABA operaénekesnek, érdemes és kiváló művésznek, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjának, a Győri Nemzeti Színház örökös tagjának az operairodalom leghíresebb szerepei mellett feledhetetlen zenés és prózai alakításokat is magába foglaló, hazánk színházi életét gazdagító művészi pályája elismeréseként;
 •     GYÉMÁNT LÁSZLÓ festőművésznek, érdemes művésznek kiemelkedő, különösen a fotó- és festőművészet ötvözésében páratlan alkotásokat kiérlelő művészi életműve elismeréseként;
 •     HŰVÖSVÖLGYI ILDIKÓ színművésznek, a Madách Színház és a Turay Ida Színház művészének zenés és prózai szerepekben egyaránt kiemelkedő, emlékezetes alakításokat magába foglaló művészi pályája elismeréseként;
 •     KUNKOVÁCS LÁSZLÓ Balogh Rudolf-díjas fotóművésznek, néprajzkutatónak, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának kiemelkedő, az alföldi életet és a pásztorhagyományokat megörökítő művészi pályája elismeréseként;
 •     MEZEY KATALIN József Attila-díjas költőnek, műfordítónak, szerkesztőnek, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának általános emberi sorskérdéseket egyedülálló módon ábrázoló prózai alkotásai, valamint nagyhatású gyermekirodalmi és irodalomszervezői tevékenysége elismeréseként;
 •     OSZVALD MARIKA Jászai Mari-díjas színművésznek, érdemes művésznek a magyar operett ikonikus alakjaként nyújtott emlékezetes, a műfajt éltető alakításai, valamint páratlanul sikeres művészi munkája elismeréseként;
 •     ÖKRÖS OSZKÁR cimbalomművésznek a klasszikus és cigányzenei hagyományok ápolását és népszerűsítését szolgáló, világszerte népszerű előadóművészi pályája elismeréseként;
 •     SAPSZON FERENC Liszt Ferenc-díjas karnagynak, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítójának és művészeti igazgatójának több évtizedes kiemelkedő művészi tevékenysége, valamint a zenei nevelés érdekében végzett, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként;
 •     SZŐCS GÉZA József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas írónak, költőnek, a Magyar PEN Club elnökének az egyetemes magyar irodalmat erdélyi gyökereiből táplálkozó, egyedi stílusú művészetével gazdagító költői-írói alkotómunkája elismeréseként;
 •     TOLCSVAY BÉLA gitárosnak, énekesnek, zeneszerzőnek, szövegírónak rendkívül népszerű, az ősi magyar kultúra hagyományaiból és tradicionális hitvilágából építkező, egyedi stílusú és sokoldalú dalszerzői, előadóművészi pályája elismeréseként;

a Kossuth-díjat megosztva adományozta:

 •     a HOT JAZZ BAND tagjainak, Bényei Tamás alapítónak és vezetőnek, valamint Bera Zsolt, Fodor László, Galbács István Tibor, Juhász Zoltán és Szabó Lóránt Hunor előadóművészeknek páratlanul sikeres, külföldön is nagyra értékelt, a tradicionális dzsessz autentikus megszólaltatására épülő előadóművészi tevékenységük, valamint a magyar könnyűzenei örökség ápolását szolgáló, értékőrző művészi munkájuk elismeréseként.

Magyarország köztársasági elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a Magyar Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:

 • CSÁNYI SÁNDOR, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója részére a pénzügyi életben betöltött meghatározó szerepe és a magyar gazdaság fellendítését elősegítő sokoldalú vezetői és támogatói tevékenysége elismeréseként;

a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:

 • GRANASZTÓI GYÖRGY történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszékének professor emeritusa részére a magyar történelem- és társadalomtudomány területén elért, nemzetközileg is elismert eredményei, valamint diplomáciai, továbbá szerteágazó tudományos és kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként;
 • IVÁN LÁSZLÓ, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, a Batthyány-Strattmann László Idősek Akadémiájának alapítója és vezetője részére az idősek életminőségének javítása érdekében végzett sokoldalú szakmai munkája és társadalmi szerepvállalása, az öregedés neuropszichiátriai összefüggéseit és társadalmi vonatkozásait vizsgáló tudományos, valamint jelentős pedagógiai tevékenysége elismeréseként;
 • KÁSLER MIKLÓS onkológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, tanszékvezető egyetemi tanár részére több évtizedes, kimagasló gyógyító, tudományos és egyetemi oktatói munkássága, valamint a hazai onkológiai ellátás fejlesztése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként;
 • NASZVADI GYÖRGY jogász-közgazdász, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára részére az államháztartás és a pénzügy-igazgatás területén végzett több évtizedes elkötelezett és magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként;
 • PACZOLAY PÉTER, az Alkotmánybíróság volt elnöke részére az Alkotmánybíróság elnökeként az alkotmányosság védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;
 • PALKOVICS MIKLÓS Széchenyi-díjas orvos, anatómus, endokrinológus, agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor emeritusa részére a kémiai neuroanatómia megalapozását jelentő kutatási eredményei, a róla elnevezett agyi mikrodisszekciós technika bevezetése, valamint kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként;
 • TOMPA ANNA MÁRIA, az orvostudomány doktora, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészségtani Intézetének igazgatóhelyettese, az Országos Kémiai Biztonsági Intézet tudományos igazgatója részére a kémiai karcinogenezis, a rákprevenció, a biomonitorizálás és a kemoprevenció területén elért kiemelkedő tudományos eredményei, valamint oktatói, ismeretterjesztő és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;
 • ZÁVODSZKY PÉTER Széchenyi-díjas biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Enzimológiai Intézetének kutatóprofesszora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa részére az enzimműködés molekulaszerkezeti alapon történő megértésének területén a fizika elveinek és módszereinek alkalmazásával új irányt mutató eredményei, valamint jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként;

a Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:

 • BENKÓ SÁNDOR Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Benkó Dixieland Band együttes vezetője, a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem nyugalmazott adjunktusa részére emblematikus dzsessz-zenekarával elért hazai és nemzetközi sikerei, jelentős előadó-művészi pályafutása, valamint a műszaki tudományok területén elért eredményei és pedagógiai tevékenysége elismeréseként;
 • BENKŐ ÁGOTA, a Népesedési Kerekasztal koordinátora részére a népességfogyás megállítása, a kívánt gyermekek megszületése, valamint a nagycsaládosok megsegítése érdekében számos társadalmi szervezetben végzett, több évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként; 
 • BÉRCESI FERENC, a Baranya Megyei Kormányhivatal nyugalmazott főigazgatója, címzetes egyetemi docens részére a közigazgatásban végzett több évtizedes kimagasló színvonalú tudományos és oktatói munkája, valamint a közigazgatási jog tudományos igényű művelése és a jövő közigazgatási jogászképzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;
 • BLASKÓ GÁBOR Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Servier Kutatóintézet Zrt. ügyvezető igazgatója részére a magyar kémiai alap- és gyógyszerkutatás hírnevének fenntartásához való hozzájárulása, nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;
 • CSORBA LÁSZLÓ történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense részére több évtizedes tudományos kutatói pályája, valamint az olasz-magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kultúrdiplomáciai tevékenysége elismeréseként;
 • DÁVID FERENC művészettörténész részére a magyarországi műemlékvédelem meghatározó személyiségeként végzett öt évtizedes munkája, valamint a régi épületek felújítását szolgáló kutatásokban folytatott iskolateremtő tevékenysége elismeréseként;
 • FARAGÓ SÁNDOR okleveles erdőmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora részére a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén elért kiemelkedő, nemzetközileg is elismert egyetemi oktatói munkája, kutatási eredményei és publikációs tevékenysége elismeréseként;
 • GÖRÖCS JÁNOS labdarúgó részére a magyar labdarúgás történetében meghatározó, páratlanul sikeres sportolói és edzői pályafutása elismeréseként;
 • INZELT PÉTER SÁNDOR Széchenyi-díjas mérnök, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa részére a kutatóintézet igazgatójaként két évtizeden át lelkiismeretesen végzett vezetői és kutatásszervezői munkája, valamint jelentős hazai és nemzetközi kutatási projektek összehangolását szolgáló tevékenysége elismeréseként;
 • LEHEL LÁSZLÓ, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója részére az általa alapított, mára országossá vált segélyszervezet vezetőjeként a bajbajutottak megsegítése érdekében végzett fáradhatatlan és példaértékű munkája elismeréseként;
 • MONOS EMIL, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetének professor emeritusa részére a hazai orvos-, gyógyszerész- és egészségügyimérnök-képzésben végzett kimagasló oktató és iskolateremtő tevékenysége, valamint az érrendszer működésének és az érbetegségek kialakulásának kutatásában elért nemzetközi szintű tudományos eredményei elismeréseként;
 • PÁLFFY ILONA, a Nemzeti Választási Iroda elnöke részére Magyarország új választási rendszerének kiépítése, valamint a 2014-es választások törvényes lebonyolításának megszervezése érdekében végzett munkája elismeréseként;
 • PETHŐ BERTALAN pszichiáter, az orvostudomány doktora, filozófus, a Kodolányi János Főiskola Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet Pszichológia Tanszéke Posztmodernológiai Kutatóközpontjának alapító igazgatója részére a hazai pszichiátriában betöltött meghatározó szerepe, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint iskolateremtő pedagógiai tevékenysége elismeréseként;
 • PUKÁNSZKY BÉLA vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének vezetője, a Műanyag- és Gumiipari Laboratórium csoportvezetője részére több évtizedes kiváló oktatói, oktatásszervezői és tudományos iskolateremtő tevékenysége, valamint a heterogén polimer rendszerek kutatása területén elért nemzetközi szintű tudományos eredményei elismeréseként;
 • SÓTONYI PÉTER TAMÁS állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár részére több évtizedes kiemelkedő oktatói, kutatói és szakmai közéleti pályája, valamint a lovaskultúra népszerűsítése, illetve a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának sikeres európai akkreditációja érdekében végzett munkája elismeréseként; 
 • SZÁSZ KÁROLY, a Semmelweis Egyetem kancellárja részére a korszerű és európai színvonalú hazai pénzügyi felügyelet megteremtésében játszott meghatározó szerepe, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének folyamatos modernizálásával elért kimagasló eredményei és példaadó vezetői munkája elismeréseként;
 • UDVAROS BÉLA rendező, az Evangélium Színház alapító igazgatója részére jelentős színházi rendezői pályafutása, valamint az Evangéliumi Színház megalapítása és működtetése érdekében végzett sokrétű munkája elismeréseként;
 • VÍGH LÁSZLÓ Széchenyi-díjas kutatóvegyész, biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának kutatóprofesszora, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Straub Örökség Alapítvány elnöke részére a stressz és adaptáció sejt- és molekuláris szintű folyamatainak megismerését célzó kutatási eredményei, valamint a kutatói pálya népszerűsítése érdekében végzett jelentős tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.
 • REINHOLD BOCKLET, a Bajor Tartományi Parlament első alelnöke részére Magyarország európai integrációjának elősegítése, valamint a német-magyar, illetve bajor-magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

a Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:

 • JANKOVICH-DE JESZENICE JÓZSEF BÉLA, Magyarország hollandiai tiszteletbeli konzulja részére a holland-magyar kapcsolatok fejlesztését, valamint hazánk jó hírének megőrzését szolgáló diplomáciai és kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként;
 • KIBÉDI VARGA ÁRON irodalomtörténész, költő, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja részére az emigrációba kényszerült magyar alkotók között betöltött meghatározó szerepe, jelentős szépirodalmi, valamint irodalomtörténészi pályája elismeréseként;
 • MARIANO HUGO WINDISCH-GRAETZ, a Szuverén Máltai Lovagrend szlovéniai nagykövete részére kiemelkedő diplomáciai, valamint a keresztény hit és értékek megőrzését, illetve a magyar érdekek vatikáni és szlovéniai képviseletét szolgáló, támogató tevékenysége elismeréseként.

a Széchenyi-díjat adományozta:

 • BÁRSONY ISTVÁN villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete igazgatójának, a hazai mikroelektronika, a szenzorika, illetve a mikro- és nanotechnológiai integrált rendszerek kutatásában és fejlesztésében elért kiemelkedő eredményei, valamint kimagasló intézetigazgatói munkája elismeréseként;
 • FRANK ANDRÁS matematikusnak, a matematikai tudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézete Operációkutatási Tanszéke egyetemi tanárának, a kombinatorikus optimalizálás és a gráfelmélet terén elért, világszerte kimagasló tudományos eredményei, valamint négy évtizedes, hazai és nemzetközi szinten is iskolateremtő oktatási és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;
 • HEBLING JÁNOS fizikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Fizikai Intézete igazgatójának, egyetemi tanárnak az egyciklusú nagy intenzitású terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása terén elért kimagasló eredményei, valamint a nemlineáris optikában és lézerfizikában végzett több évtizedes iskola- és műhelyteremtő tevékenysége elismeréseként;
 • KOLLÁR LÁSZLÓ PÉTER építőmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara Hidak és Szerkezetek Tanszéke egyetemi tanárának a mérnöki kompozit- és vasbetonszerkezetek statikai és dinamikai vizsgálatában végzett több évtizedes, nemzetközi visszhangot kiváltó kutatási eredményei, a gyakorlatban is széleskörűen alkalmazott tervezési eljárások kifejlesztését célzó munkája, valamint iskolateremtő oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;
 • KOVÁCS L. GÁBOR laboratóriumi szakorvosnak, neuroendokrinológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja elnökének, egyetemi tanárnak a metabolikus megbetegedések és a laboratóriumi diagnosztika módszereinek fejlesztése területén elért kimagasló eredményei, valamint a hazai és nemzetközi laboratóriumi medicina fejlődését jelentősen segítő szervezeti és szakmai újításai, kiváló tudományszervezői munkája elismeréseként;
 • LIGETI ERZSÉBET kutatóorvosnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Élettani Intézete igazgatóhelyettesének, egyetemi tanárnak a sejtélettan területén elért kiemelkedő orvosbiológiai kutatási eredményei, valamint a tudományos utánpótlás-nevelés érdekében végzett magas szintű oktatói munkája elismeréseként;
 • MÁRKUS BÉLA József Attila-díjas irodalomtörténésznek, kritikusnak, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete nyugalmazott egyetemi docensének, a huszadik századi magyar irodalom egyik legnagyobb szakértőjeként elért jelentős tudományos eredményei, páratlanul gazdag irodalomtudományi és kritikusi életműve, valamint egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként;
 • RÁCZ ZOLTÁN ATTILA fizikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti és Fizikai Tanszéki Kutatócsoportja kutatóprofesszorának az egyensúlytól távoli jelenségek statisztikus leírásában elért, nemzetközileg is elismert kiemelkedő tudományos eredményei, valamint kimagasló oktatómunkája elismeréseként;
 • RÓZSA HUBA teológusnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusának, római katolikus lelkipásztornak a teológia területén elért kiemelkedő tudományos eredményei, valamint a Szentírás javított szövegű kiadása érdekében végzett magas színvonalú és odaadó munkája elismeréseként;
 • SOLTI LÁSZLÓ állatorvosnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinikája egyetemi tanárának a reprodukciós biológia területén végzett, kiemelkedő jelentőségű elméleti és klinikai munkája, valamint kimagasló oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;
 • SZATMÁRY ZOLTÁN állami díjas fizikusnak, a fizikai tudományok doktorának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Nukleáris Technikai Intézete Atomenergetika Tanszéke professor emeritusának kiváló, nemzetközi jelentőségű kísérleti és elméleti reaktorfizikai kutatási eredményei, valamint a magyar nukleárisszakember-képzés érdekében végzett iskolateremtő egyetemi munkája elismeréseként;
 • TELLÉR GYULA szociológusnak, irodalmárnak, József Attila-díjas műfordítónak Magyarország politikai és kulturális közéletében betöltött, évtizedek óta meghatározó szerepe, valamint jelentős, a világirodalom legnagyobb klasszikusait magyar nyelvre adaptáló műfordítói életműve elismeréseként;
 • TŐKÉS RUDOLF politológusnak, a Connecticuti Egyetem politológusának, professor emeritusnak a kelet-közép-európai átmenetek szakértőjeként a magyar politikai, társadalmi és gazdasági folyamatok tárgyilagos megítélését szolgáló, mélyreható és avatott elemzéseken alapuló, a tranzitológia tudományában is egyedülálló, azt gazdagító életműve elismeréseként;
 • TÖRÖK LÁSZLÓ régésznek, történésznek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézete professor emeritusának az ókori Núbia története és régészete, az egyiptológia és a koptológia területén végzett, a magyar és a nemzetközi ókortudomány számára is meghatározó, sokrétű és szerteágzó tudományos kutatómunkája elismeréseként; 

a Széchenyi-díjat megosztva adományozta:

 • APÁTHY ISTVÁN állami díjas villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának külső műszaki szakértőjének,
 • BALÁZS ANDRÁS villamosmérnöknek, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának tudományos munkatársának,
 • BÁNFALVI ANTAL villamosmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszéke egyetemi doktorának az űrkutatás világtörténetében egyedülálló magyar mérnöki teljesítmény, az Európai Űrügynökség Rosetta űrszondája leszállóegységén megépült műszerek elkészítése során végzett, kiemelkedő munkájuk elismeréseként.

Kommentek

Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.