Ügyvédek tiltakoznak a menekültügyi törvények miatt

Az Ügyvédek a Jogállamért nevű Facebook-csoport oldalára került fel az a nyílt levél, amit több tucatnyi Magyarországon praktizáló ügyvéd aláírt.

Mint írják:

Mi, a jelen levelet aláíró ügyvédek, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen súlyos helyzetben van Magyarország, mennyi feladatot ad az országhatárokhoz érkező napi több ezer menekült fogadása. 
Ennek a problémának a megoldása idegenrendészeti, logisztikai, humanitárius és csak részben jogi kérdés. A jog eszközeivel megoldást varázsolni nem lehet. 

Azok a jogi eszközök, amelyeket most a Kormány a megoldására szán, nem fognak segíteni. A magyar igazságszolgáltatás nem menekültügyi szervezet és nincs felkészülve ennyi idő alatt, ennyi ember ügyének valóban törvényes és igazságos elbírálására, mert az objektíve nem is lehetséges.

A most megalkotott jogszabályok ugyanis ellentétesek minden, Magyarország által aláírt nemzetközi egyezménnyel, a Magyarországon közvetlenül hatályos európai közösségi joggal, a magyar Alaptörvénnyel és alapvető jogelvekkel. 

A szabályok ráadásul olyan szorosan vett szakmai kérdésekre, helyzetekre nem adnak választ, melyek az egyes eljárásokban azonnal fel fognak merülni, jogszerűen megoldhatatlan szituációkat fognak teremteni.

Törvénytelen és igazságtalan, hogy:

• a fiatalkorú vádlottakat nem részesítik ugyanabban a védelemben, amely bármely más fiatalkorút megillet a magyar bíróság előtt,
• a vádlott nem olvashatja a saját nyelvén az ellene emelt vádat és az ellene hozott ítéletet, holott ez a jog mindenkit, minden jogállam bírósága előtt megillet,
• a terheltek „házi őrizetét” rendelik el, olyan táborban, szálláson, ahol még azokkal a jogokkal se élhetnek, s amelyek egy előzetes letartóztatottat megilletnek. (ügyvédi beszélő, telefonálási lehetőség) 
• bizonytalan személyazonosságú emberek ügyeiben járnak majd el. 
• a kézbesítést a védő útján intéznék, s így az ismeretlen helyen tartózkodó személy semmilyen módon nem fog értesülni az ellene folyó ügy kimeneteléről. 
• olyan ügyekben, ahol bárki más ügyében a bíróság tanácsban járna el, itt egyesbírák fognak dönteni. 
• a gyanúsított elveszíti a jogát a rendes menekültügyi eljáráshoz, anélkül, hogy őt a bíróság elítélte volna.

A „mi törvényeink” betartását várjuk el, olyan emberektől, akiknek nem nyújtjuk a „mi törvényeink” védelmét. 

Felszólítjuk ezért a Kormányt, hogy a Parlament elé olyan javaslatokat terjesszen, amelyek megfelelnek a jog és jogalkotás legalapvetőbb elveinek, a tételes EU-s és magyar jogszabályoknak. 
Kérjük a bíró és ügyész kollégáinkat, hogy esküjükhöz híven, jogászi kötelességüknek eleget téve, ne csupán jogot, hanem igazságot szolgáltassanak. Észleljék az új jogszabályokban foglalt, törvényerőre emelt törvénytelenségeket, amelyek alkalmazásuk esetén kirívó jogtalansághoz vezetnek, és terjesszék az eléjük kerülő ügyeket az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága elé.
Bíró és ügyész Kollégák, meggyőződésünk, hogy a hivatásunk méltóságával összeférhetetlenek azok az eljárások és ítéletek, amelyeket ezek a szabályok eredményezni fognak. Ezekben az ügyekben lehetetlen az igazságszolgáltatás méltóságát megőrizni, az ügyeket mérlegelni és azokban megalapozott ítéleteket hozni. 
Ami pedig a védőket illeti: az ügyvédség feladata az, hogy a vádlottak jogait, jöjjenek bárhonnan és kövessenek el bármit, védje, a jog minden eszközével. Eötvös Károlyt idézve: „A vádlottnak védő kell”. A védőnek pedig tennie kell a kötelességét. Függetlenül az aktuálpolitikai szempontoktól. Mi erre kérjük kollégáinkat. 

Uralkodj magadon!
Új kommentelési szabályok érvényesek 2019. december 2-től. Itt olvashatod el, hogy mik azok, és itt azt, hogy miért vezettük be őket.