Isten figyelmeztetése a migránsok özöne

Ahogy mostanában nagyon sokan a Csongrádi Református Egyházmegye is aggódik Európa sorsáért a menekülthullám miatt, ezért egy 4 pontos közleményben értékelték a helyzetet.

Isten megmondta, hol lakjanak a népek

Az első részből megtudhatjuk, hogy legyünk hálásak az Úrnak a kormányért, amelyik a felebaráti szeretet szorgalmazása mellett megvédi hazánkat. És a rendőrökért is köszönet.

  • 1) "Valljuk, hogy a teremtő Isten szabta meg a népek idejét és helyét, hogy hol lakjanak. Ebből következik, hogy egy ország és nép vezetői védik azt a területet és az ott lakókat, amit Isten nekik kirendelt. Hálát adunk Istennek, hogy országunknak jelenleg olyan kormányzata van, amelyik Istentől kapott feladatának tekinti hazánk és népünk védelmezését (Róma 13,1-8.), úgy, hogy közben a felebaráti szeretet szorgalmazza és gyakorolja a hazánk területére érkezőkkel szemben. Továbbá, hálát adunk Istennek a rendvédelmi erők határőrizeti tevékenységéért, amit – mint helyben lakók, közelről is tapasztalva – szakszerűnek, arányosnak és emberségesnek ítélünk. Látva, hogy a rendvédelmi erők tagjaira nagy pszichikai és lelki nyomás nehezedik, felajánljuk segítségünket az állomány szükség szerinti lelkigondozásában. Megalapozatlannak és elfogadhatatlannak tartjuk azok megnyilvánulásait, akik mindezért hazug kritikával illetik hazánkat és kérjük őket, hogy gyakoroljanak önkritikát!"

Utálunk, mert elmenekültél azok elől, akiket utálunk

A menekültek a keresztények ellenségei. Ez akkor is így van, ha közvetlenül nem vettek részt a keresztények legyilkolásában, de ha elmenekültek egy olyan országból, ahol ez történt, akkor nyilván egyetértettek vele. 10/10

  • 2) „Tudatában vagyunk annak, hogy a bevándorlók többsége olyan országokból érkezik, melyek Jézus Krisztusnak és a keresztyénségnek nyílt ellenségei, s melyekben az ottani keresztyéneket hitük miatt üldözik. A szír és kurd keresztyének már hangot is adtak megdöbbenésüknek, hogy a „keresztyén" Európa azokat segíti, akik hazájukban a keresztyéneket gyilkolták. Lehet, hogy akik ide érkeznek, ebben aktívan nem vettek részt, de elég az is, ha egyetértettek az üldözéssel, vagy nem emelték fel szavukat ellene, miközben ide érkezve követelik a maguk számára az emberi jogok betartását. Miközben hálát adunk Istennek azért, hogy ígérete szerint világszerte őrzi az Ő Egyházát, aközben kötelességünknek érezzük, hogy szolidaritást vállaljunk a világ bármely részén élő keresztyén emberrel és tiltakozunk a világ bármely részén zajló szervezett, vagy spontán keresztyénüldözés ellen.”

Lehet segíteni nekik, de azért jó, ha tudják, hol a helyük

Mindenki vigyázzon, hogy miközben a menekülteknek segít -, azért még érzékeltesse a migránsokkal, hogy nincs ám rendben, hogy ők majd itt is iszlámkodni akarnak. Tessék csak eljutni mindenkinek a Jézusba vetett hitre.

  • 3) „Hisszük, hogy Isten a történelem Ura, s minden esemény az Ő bölcs elhatározásából fakad, és akarata nélkül semmi nem történhet meg – így a jelenlegi migrációs történések mögött is Őt látjuk. A bibliai keresztyénség tudatában van annak, hogy az iszlám – amit a bevándorlók hoznak Európába – Jézust, mint Isten Fiát, megváltót – elutasítja. Ennek ellenére segítséget nyújtunk nekik, a felebaráti szeretet jegyében, melyet Jézus parancsolt nekünk. Ennek jegyében üdvözöljük a Magyar Református Szeretetszolgálat, és a Református Menekültmisszió áldozatos munkáját, amelyet a református hitelveknek megfelelően, nem látványosan, de nagyon célszerűen végzett és végez a menekültek közt. Tevékenységük támogatására mindenkit szeretettel buzdítunk! Segítségünk azonban nem jelenti azt, hogy egyet értünk vallásukkal. Hirdetni kívánjuk nekik Jézus evangéliumát és segíteni szeretnénk őket a Jézusba vetett hitre eljutni.”

Többet kellett volna templomba járni, akkor nem lennének itt a nyakunkon

A menekülthullám Isten ítélete, amiért elhagytuk őt. E.N.N.Y.I., vasárnap találkozunk!

  • 4) „Szomorúan látjuk, hogy Európa országai – hazánkat is beleértve – egy több évszázada tartó folyamat során letértek a keresztyén hit alapjairól. E hitehagyás ellenére Isten, mindeddig megőrizte ezeket az országokat. Jósága eddig is arra kötelezett minket, hogy ne hagyjuk Őt figyelmen kívül, hanem keressük és elhíve irántunk való szeretetét, Hozzá térjünk. Most – a migrációs eseményeket ítéleteként értelmezve – úgy véljük, arra figyelmeztet bennünket, hogy mielőbb kezdjük keresni Őt, higgyünk Jézus Krisztus evangéliumában és az Ő megvetésének bűnét megbánva, térjünk vissza Őhozzá, kezdjünk el Őt dicsőíteni és örömmel az Ő akarata szerint élni!”