20 évet kapott egy volt kommunista börtönparancsnok

Történelmi ítélet született Romániában: a román legfelső bíróság jogerősen 20 év börtönbüntetésre ítélte Alexandru Visinescu volt kommunista börtönparancsnokot, aki ellen emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt emeltek vádat.

A 90 éves Visinescut, aki 1956 és 1963 között a hírhedt Ramnicu Sarat-i börtönt irányította, azzal vádolták, hogy az irányítása alatt a politikai foglyokat kegyetlen testi és lelki kínzásnak vetették alá. Az ügyészség legalább 12 fogoly – köztük a Nemzeti Parasztpárt több vezetőjének – haláláért közvetlenül őt tette felelőssé.

A 3 tagú bírói tanács szavazattöbbséggel állapította meg Visinescu bűnösségét. A fellebbezések elutasítása nyomán jogerőre emelkedett az első fokú ítélet azon része is, miszerint Visinescut megfosztják katonai rendfokozatától, és – a román állammal közösen – 300 ezer eurónyi (93 millió forint) kártérítést is kell fizetnie 3 áldozata hozzátartozóinak.

Alexandru Vusinescut viszik a börtönbe (Fotó: Daniel Mihailescu / AFP)

A bíróság már 1,5 éve zár alá helyezte a volt börtönparancsnok lakását, és elrendelte a romániai átlagbér kétszeresére rúgó, csaknem 3400 lejes (235 ezer forint) nyugdíja egyharmadának a visszatartását az esetleges kártérítés fedezeteként.

Mivel a lefoglalt vagyontárgyak nem fedezték az áldozatok hozzátartozóinak kárigényét, a bíróság a börtönigazgatóságot, a belügyminisztériumot és a pénzügyminisztériumot is beidézte anyagilag felelős polgári félként Visinescu büntetőperébe.

Romániában a kommunista rezsim idején több mint félmillió, a rendszer ellenségének tekintett embert börtönöztek be, közülük sokan nem élték túl az embertelen fogvatartási körülményeket.

A Kommunizmus Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézet (IICCMER) 2013-ban kezdte el a sajtó által „kommunista pribékeknek” nevezett volt börtönőrök és munkatábor-parancsnokok elszámoltatását. Visinescu az első, akinek az ügyében jogerős ítélet született.

Időközben bíróság elé állították Ion Ficiort, a Duna-deltában kialakított peripravai munkatábor 1958 és 1963 közötti parancsnokát is, ahol főleg „ellenforradalmárokat”, közöttük erdélyi 56-os elítélteket (Páskándi Géza írót, Páll Lajos festőművészt, Dávid Gyula irodalomtörténészt) tartottak fogva.

Ügyészségi vizsgálat folyik a szamosújvári (Gherla) börtön egykori parancsnoka, Constatin Istrate ellen is, néhány hete pedig emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával indult bűnvádi eljárás George Homostean volt belügyminiszter ellen, akit a gyanú szerint felelősség terhel egy politikai fogoly, Gheorghe Ursu kínvallatások nyomán 1985-ben bekövetkezett haláláért.

Magyarországon a hatalom nem érdekelt az elszámoltatásban. (MTI, Guardian)