Egy diplomás magyar férfi 14 évvel tovább él, mint akinek érettségije sincs

Viszonylag sokat tudunk arról, hogy az egyes országok között mekkora különbségek vannak várható élettartam szempontjából. Hogy Magyarország e téren nem áll jól, köztudott. Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) egy tanulmánya viszont most azt vizsgálta meg, hogy egyes tagországain belül mekkora különbségek vannak különböző társadalmi csoportok várható élettartamai közt, és hogy ezek a különbségek hogy változnak országról országra.

Az eredmény pedig Magyarország szempontjából megdöbbentő: az összes vizsgált ország közül nálunk a legnagyobb a különbség a tanult és a tanulatlan férfiak várható élettartama közt.

A tanulmány 23 OECD-tagország számait vetette össze, és arra jutott, hogy természetesen a világon mindenhol tovább élnek a tanultabb társadalmi csoportok. A 25 éves férfiak közül a felsőfokú végzettséggel rendelkezők átlagosan 8 évvel hosszabb életre számíthatnak mint azok, akiknek érettségijük sincs. A 25 éves nők esetében ez a különbség csak 5 év. A 65 évesek esetében már jóval kisebbek voltak a különbségek, férfiaknál 3,5, nőknél 2,5 év.

Forrás: OECD

A magyar nők várható élettartama az alacsonyabbak közé számít a 23 országban, de a végzettségük szerinti különbség nagyjából megfelel az átlagnak. 25 évesek esetében a magasan képzettek valamivel kevesebb, mint 6, a 65 éveseknél nagyjából 2 évvel
számíthatnak hosszabb életre, mint a tanulatlan nők.

A magyar férfiak esetében viszont egészen megdöbbentők a különbségek. A tanult és tanulatlan férfiak várható élettartama közötti különbség több kelet-európai országban is jóval az OECD-átlag felett van, de az eltérés sehol sem olyan drámai, mint Magyarországon.

Egy 25 éves, diplomás magyar férfi még 53,8, egy érettségivel sem rendelkező mindössze 39,8 évet fog élni. Tehát az előbbi csoport majdnem 79 éves korában hal meg, az utóbbi viszont a 65-öt sem éri meg.

Ez a 14 éves különbség rekord az OECD-n belül, és minden bizonnyal világviszonylatban is kiemelkedő. Összehasonlításként érdemes megemlíteni, hogy a lista másik végén az egyébként is nagyon egészségesnek számító olaszok vannak, ahol mindössze 4 év a különsség a tanult illetve tanulatlan 25 éves férfiak várható élettartama közt.

A végzettség szerinti különbségek 65 éves korban is Magyarországon a legmagasabbak: a 65 éves, kevésbé képzett férfiak még 10,2 évre, a diplomások viszont még 17,1 évre számíthatnak. A rekordkülönbség tehát itt 6,9 év, miközben az átlagos különbség az OECD-országokban mindössze az említett

3,5 év,

az ebben a korcsoportban is vezető olaszoknál pedig alig 2 év.

A tanulmány a különböző végzettségű társadalmi csoportok közötti élettartam-különbségeket és a kiemelkedő magyar számot ugyanazzal magyarázza: a szív- és érrenszeri betegségekkel. Ezek a világon mindenhol a tanulatlan férfiakat sújtják a legjobban, az e betegségekkel egyébként is nagyon rosszul álló Magyarországon viszont az érettségivel sem rendező férfiak több mint felével szív- és érrendszeri megbetegedések végeznek.