Nem tilthatja le az állam a Paks-ellenes oldalakat

Több 444 videó?
Szeretném

Panaszt tett az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. a domain-regisztrációs ügyeket elbíráló testületnél a TASZ ellen, mert a civil szervezet egyik ügyfele lefoglalta a stopaks.hu és a nopaks.hu domain neveket, hogy bemutassa az atomerőmű bővítése elleni érveket. 

A TASZ szerint az állami cég azzal érvelt a domainnevek bejegyzése ellen, hogy a Paks név erősen összefonódott az atomerőmű bővítésével, ezért a stopaks.hu és a nopaks.hu regisztrációja sértené a jó hírnevét, üzleti megítélését. 

Arra is hivatkoztak, hogy a domainregisztrációs szabályzat nem teszi lehetővé olyan név választását, amely „jelentéstartalmára vagy használatára nézve” gyaníthatóan jogellenes, valamint hogy tisztességtelen piaci magatartást jelent a domainek használata. 

Ugyanakkor a TASZ szerint a kérdés már politikai szabadságjogokat érint. Azzal érveltek, hogy egy közfeladatot ellátó állami szereplőnek erősebb bírálatot is el kell viselnie az átlagosnál. A civil szervezet érvelése szerint ebben az esetben a jóhírnév sérelméről sem lehet beszélni, mert különbség van az egyén jóhírneve és a cég kereskedelmi jóhírnévhez fűződő érdeke között. 

Az egyének esetében a hírnév sérelme hatással lehet a méltóságra, cégek esetében ilyen lehetőség nincs. A tisztességtelen piaci magatartás pedig azért nem valósulhat meg, mert egy magánszemély és egy monopolhelyzetben lévő társaság áll egymással szemben, akik egymásnak semmilyen értelemben nem versenytársai.

Az ügyben döntő testület döntése szerint a „Paks” nem közismert kereskedelmi név, ezért az „üzleti tisztességre” hivatkozva nem tagadható meg a más jogait nyilvánvalóan nem sértő és megbotránkozást nem keltő domain név használata. 

Azt is megállapította a testület, hogy a jóhírnevet nem sértik a választott domain-ek, az MVM-et nem hozzák hátrányos helyzetbe – egyébként pedig a kritikus álláspontot kifejező címek regisztrációját nem tiltja a szabályzat. Elismerte azt is, hogy a szembe álló felek nem egymás versenytársai. (via TASZ)