Másként látják magukat a gyermekotthonban nevelkedők?

Egy kutatás szerint a gyermekotthonban nevelkedő fiatalok lényegesen kevésbé bíznak a szüleikben, és valamelyest jobban magukban, mint családban nevelkedő társaik. Sokan borúlátóak közülük, és a külső visszajelzésekre is az átlagnál kevésbé nyitottak. Az otthonban lakó gyerekek leginkább a barátaikra számíthatnak, ami a lányok esetében hatványozottan igaz.

A Generali a Biztonságért Alapítvány 2017-ben két különböző mintán mérte fel a fiatalok önértékelésével kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. Az egyik felmérésben egy 100 fős, a 14-18 éves lakosságra nézve reprezentatív mintát használtak, míg a kutatás másik része a Generali Mosolyvadász táborainak résztvevőire épült. Utóbbiak olyan 12 és 18 év közötti fiatalok, akik gyermekotthonban élnek, és sokan közülük nehezen tudnak bizalmi kapcsolatot kialakítani  társaikkal, ezért az Alapítvány élménypedagógiai programokkal próbálja elősegíteni, hogy bizalommal forduljanak a környezetük felé.

  • A kutatás azt mutatja, hogy gyermekotthonban lakó fiatalok 27%- a borúsan látja a jövőjét, 30%-uk pedig önbizalomhiányosnak tartja magát.
  • Míg a reprezentatív kutatásban résztvevő fiatalok 54%-a leginkább a szüleiben bízik, a gyermekotthonban nevelkedők a barátaikban (42%) és önmagukban (34%) lelnek támaszra.
  • A felmérés szerint a gyermekotthonban nevelkedők 36%-a nem tartja fontosnak, hogy a környezetük milyennek látja őket, míg a reprezentatív mintában ez az arány 12%. 
  • Ugyanakkor a gyermekotthonban lakó fiatalok egyharmada nyitott a külső visszajelzésekre, és hajlandó is azok alapján változtatni magán.

Népszerű