A magyar gyerekek harmadát fenyegeti szegénység vagy társadalmi kirekesztettség

Nem túl hízelgő hazánkra nézve az a jelentés, melyet most adott ki az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA) - írja a hvg.hu. Az EU-s országok között csak három olyan van, melyben a gyerekeket jobban fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség: a magyar gyerekek 33,6 százaléka van veszélyben, ennél csak Romániában, Bulgáriában és Görögországban rosszabb a helyzet.

Az számít szegénységtől vagy társadalmi kirekesztettségtől fenyegetettnek, aki olyan háztartásban él, ahol

- az egy főre jutó jövedelem kevesebb, mint az ország mediánjövedelmének 60 százaléka,

- vagy a 18-59 éves családtagok az előző egy évben ötödannyi időn át sem dolgoztak, mint amennyit teljes munkaidőben lehetett volna,

- vagy a következő 9 elem közül legalább négyet nem tudnak megfizetni: lakbér vagy jelzáloghitel, a lakás felfűtéséhez szükséges rezsi, váratlan kiadások, hús vagy fehérje rendszeres fogyasztása, nyaralás, tévé, mosógép, autó, telefon.

A jelentés szerzői arra kérik a kormányt, a költségvetés elkészítésekor jobban figyeljenek a gyerekekre és a velük foglalkozó szervezetekre, különösen a romákra, a menedékkérőkre és a menekültekre. A jelentés arra is rámutat, hogy nem minden magyar gyerek jut megfelelő oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz. Pozitív dologként értékelték, hogy hazánkban díjazzák a családbarát munkahelyeket.