Közös közleményben tiltakoznak Budapest ellenzéki polgármesterei a kormány megszorító csomagja miatt

POLITIKA
2020 április 04., 15:01

Hosszú közleményben reagált a kormány legfrissebb vírusellenes lépéseire Budapest 14 ellenzéki polgármestere. A tiltakozó szöveg legfontosabb állításai:

 • A magyar önkormányzatok pártállástól függetlenül erőn felül harcolnak a járvány ellen.
 • Az ország ipari szerkezete miatt a nagyvárosok, azon belül a fővárosi kerületek különösen érintettek.
 • Az egészségügyi és szociális válság kezeléséhez a kerületi önkormányzatok nehogy nem kaptak anyagi segítséget a kormánytól, de elég információt sem. 
 • A kormányszervek annyira nem kommunikálnak a veszélyhelyzetben, hogy a helyhatóságok konkrét kérdéseire sem válaszolnak gyakran.
 • A háziorvosok, ápolók és szociális ellátásban dolgozók védőfelszerelést is minimálisan kaptak a kormánytól, a kerületek magukra és a fővárosra számíthatnak.
 • Más európai kormányoktól eltérő módon a magyar nem állja a kieső bérek fedezetét.
 • Csalódtak, hogy a kormány egy szerintük “igazságtalan megszorító csomaggal” kezelné a válságot.
 • Azért tartják igazságtalannak, mert a nyereséges multik és bankok ugyan helyesen vannak benne, de a fizetők közül “kimaradtak azok a gazdasági szereplők, akik az elmúlt években szinte kizárólag állami és uniós forrásból tettek szert hatalmas vagyonokra.”
 • És nem fújták le a tervezett, főleg sportcélú látványberuházásokat sem.
 • Azt is megszorításnak tartják, hogy a kormány elvenné a gépjárműadót az önkormányzatoktól.
 • Utóbbi szerintük “veszélyezteti, helyenként ellehetetlenít az önkormányzatok járvány elleni védekezését és szociális válságkezelését.”
 • A megszorítás kárvallottjai az egészségügyi ellátás, az idősgondozás és a gyermekétkeztetés lehetnek.

Eddig tartott a cikk, de annak kedvéért, aki szereti az eredeti dokumentumokat, idemásoltam a teljes közleményt, aláírókkal együtt:

A koronavírus-járvány elleni védekezés, és a nyomában érkező gazdasági-szociális válság kezelése hatalmas feladatot ró a kormányokra is, és az önkormányzatokra is. Az önkormányzatok országszerte, pártállástól függetlenül erőn felül veszik ki részüket a védekezésből és a napról napra drámaibb szociális válság helyi kezeléséből.

Mivel a válság által leginkább sújtott iparágak a nagyvárosokban összpontosulnak, és itt élnek a legtöbben azok közül, akiknek megélhetése most veszélybe került, a budapesti kerületi önkormányzatokra a szociális válság enyhítésében minden eddiginél nagyobb szerep hárul. A kerületi önkormányzatok az elmúlt hetekben saját forrásból, egymással együttműködve szereztek be a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközöket, kidolgoztak szociális támogatási programokat, megsokszorozták erőfeszítéseiket az idősgondozás és a gyermekétkeztetés terén éppúgy, mint az egészségügyi alap- és járóbeteg ellátásban, vagy a hajléktalan-ellátásban. A kerületek az egyre növekvő feladatokat egyre csökkenő bevételekből kénytelenek ellátni, miközben naponta szembesülünk a válság okozta megrázó élethelyzetekkel.

A kerületi önkormányzatok az egészségügyi és szociális válság kezeléséhez a kormánytól nem hogy érdemi támogatást, de még csak kielégítő információt sem kapnak. Sem a kormányhivatalok, sem az operatív törzs nem szolgáltat a válságkezelést megkönnyítő információkat, kérdéseinkre, felvetéseinkre késve, vagy egyáltalán nem érkezik válasz.

A háziorvosok, az ápolók, vagy éppen a szociális ellátásban dolgozó munkatársaink járvány elleni védelmét szolgáló eszközök kormányzati forrásból alig érkeznek, e téren is magunkra, illetve a fővárosi városvezetésre számíthatunk. A vírustesztelés mennyisége egész egyszerűen elégtelen, ebben is a főváros saját erőfeszítései jelentenek előrelépést.

Az önkormányzatok szociális válságkezelését tovább nehezíti, hogy a kormány első gazdasági intézkedései nem csökkentették, de helyenként növelték a munkavállalók kiszolgáltatottságát. Más európai kormányoktól eltérő módon a magyar kormány nem biztosítja a kieső bérek fedezetét a munkavállalók számára, nem változtatott Európa legszűkmarkúbb munkanélküli támogatási rendszerén és a családi pótlék összegén sem. Az önkormányzatok gazdasági válságkezelő lehetőségei nagyon szűkösek, de naponta szembesülnek az egzisztenciájuk elvesztése miatt segítséget kérő emberek drámájával.

Támogatjuk, hogy a kormány válságkezelése nagyságrendjében is reagáljon végre a gazdasági és szociális válság súlyosságára. Csalódást kelt azonban, hogy ma a kormány egy igazságtalan megszorító csomaggal kezdte a válságkezelés második ütemét.

Igazságtalan, mert ugyan helyes, ha a prosperáló multik és bankok részt vállalnak a válság terheiből, de a felsorolásból feltűnően kimaradtak azok a gazdasági szereplők, akik az elmúlt években szinte kizárólag állami és uniós forrásból tettek szert hatalmas vagyonokra. Kimaradt a kormány által Budapesten megvalósítani kívánt, zömében sportcélú látványberuházások átgondolása is.

És nem lehet máshogy, csakis megszorításnak nevezni, hogy a kormány újabb bevételeket akar elvenni az önkormányzatoktól. A kormány lépése veszélyezteti, helyenként ellehetetlenít az önkormányzatok járvány elleni védekezését és szociális válságkezelését. A forráselvonás megnehezíti az egészségügyi ellátásban, az idősgondozásban, a gyermekétkeztetés biztosításában végzett munkát. A kormány lépésének kárvallottjai éppen azok a rászorulók lesznek, akiknek most különösen nagy szükségük lenne a segítségre lakóhelyükön.

Felszólítjuk a kormányt, hogy a válságkezelés során az önkormányzatokat tekintse partnernek, a helyi válságkezelést ne megszorítással sújtsa, hanem támogatással segítse. Vagy - hogy a miniszterelnököt idézzük – ha már segíteni nem tud, legalább ne nehezítse a munkánkat.

Amit kérünk, nem más, mint amit a kormány is, és az önkormányzatok is hetek óta az állampolgároktól kérnek: együttműködést. Felszólítjuk ezért a kormányt, hogy a gazdasági és szociális válságkezelés lépéseiről haladéktalanul kezdjen egyeztetést az önkormányzati szövetségekkel.

 V. Naszályi Márta, az I. kerület polgármestere

 Örsi Gergely, a II. kerület polgármestere

 dr. Kiss László, a III. kerület polgármestere

 Déri Tibor, a IV. kerület polgármestere

 Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere

 Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere

 Pikó András, a VIII. kerület polgármestere

 Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere

 dr. László Imre, a XI. kerület polgármestere

 dr. Tóth József, a XIII. kerület polgármester

 Horváth Csaba, a XIV. kerület polgármestere

 Cserdiné Németh Angéla, a XV. kerület polgármestere

 Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere

 Gajda Péter, a XIX. kerület polgármestere