Adatkezelési Tájékoztató a 444.hu-n megjelent, a koronavírus ellen beadott védőoltások során kialakuló immunválaszt kereső felhívásra jelentkezők számára

közlemény
2021 április 15., 10:01

A Magyar Jeti Zrt. tájékoztatja a felhívásra jelentkezőket az általa kezelt személyes adatokról, valamint az érintettek jogairól.

1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Az adatkezelő neve: Magyar Jeti Zrt. székhelye: Budapest, 1024., Margit körút 5/b e-mail címe: szerk@444.hu, honlapja: 444.hu

2. Az adatkezeléssel érintett személyek:

A 444.hu felhívására jelentkezők, akik az adatkezelő által megadott email címre elküldték az COVID 19 antitest-teszt vizsgálatuk eredményét.

3. A kezelt adatok:

  • Az oltás ideje
  • Az oltás fajtája
  • Az elvégzett teszt ideje
  • Az elvégzett teszt eredménye
  • A tesztelt alany életkora
  • A tesztelt alany neme
  • A teszt helyszíne

4. Az adatkezelés célja:

Statisztikai felmérés készítése a koronavírus ellen beadott védőoltások során kialakuló immunválaszról.

5. Az adatkezelés módja:

Az adatkezelő felkéri a felméréshez adatot szolgáltatókat, hogy a labor-eredményüket tartalmazó dokumentumon tegyék felismerhetetlenné a személyazonosító adataik közül a nevet és lakcímet, valamint a TAJ számot, ugyanakkor adják meg az oltás idejét, az oltás fajtáját, a beoltott személy nemét.

Amennyiben a labor-eredményt beküldő az adattörlést maga nem tudja elvégezni, az adatkezelő a dokumentum beérkezésekor ezt elvégzi, és erről emailben értesíti a beküldőt. Az adatkezelő a személyes adatot nem tartalmazó teszteredményeket elektronikus formában, a saját szerverén tárolja az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete által előírt adatbiztonsági szabályok
betartásával. Az adatkezelő az anonimizált adatok rögzítésével egyidejűleg törli az érintettek email címét.

6. Az adatkezelés jogalapja:

A felhívásra önként lehet válaszolni, így az adatkezelés jogalapja az érintetteknek az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

7. Adattovábbítás:

Az adatkezelő az érintettektől kapott adatokat kizárólag akkor továbbítja harmadik fél részére, ha ezt törvény előírja.

8. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a személyes adatokat nem tartalmazó, statisztikai célú adatkezelést a 2021. december 31-én lezárja és a teljes eredményét közzéteszi.

9. Adatfeldolgozók igénybevétele:

Az adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

10. Jogorvoslati lehetőségek:

A felmérésben résztvevők az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt tehetnek az adatkezelő szerk@444.hu e-mail címén, beadvánnyal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.), vagy pert indíthatnak a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

Kiemelt videóink