Kiemelt egészségügyi ellátást kaphatnak a Nemzet Sportolói és a Nemzet Színészei

Egészségügy
2023 március 08., 18:34

A Nemzet Színészeivel és a Nemzet Sportolóival bővítené a kormány a Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira igényjogosultak körét, írja a HVG a kormányrendelet-tervezet alapján.

Eszerint a Honvédkórház kiemelt egészségügyi szolgáltatásaira jogosulttá válik a jövőben a 12 Nemzet Színésze, a 12 Nemzet Sportolója és az ő hozzátartozóik. A Polgári Törvénykönyv szerint hozzátartozónak minősül:

 • a házastárs,
 • a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;
 • az élettárs,
 • az egyeneságbeli rokon,
 • az egyeneságbeli rokon házastársa,
 • az örökbefogadott,
 • a mostoha- és a nevelt gyermek,
 • az örökbefogadó-,
 • a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

  A rendelettervezet szerint az ellátásra jogosulttá válik a két cím korábban elhunyt birtokosainak az elhalálozásukkor velük egy háztartásban élő hozzátartozó is.

  A Honvédkórházban az ilyen egészségügyi ellátásra jogosultak köre jelenleg is meglehetősen tág kört érint, mert a módosítani kívánt hatályos kormányrendelet szerint ide tartozik például:

  • a honvédelmi szervezetek személyi állománya (a nyugdíjas állomány is), és közeli hozzátartozóik,
  • a „Hősi halottá” vagy a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított elhunyt közeli hozzátartozója,
  • az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán rehabilitált személy és közeli hozzátartozója,
  • a vasutas állomány és közeli hozzátartozói, ideértve a volt vasutasokat és nyugdíjas vasutasokat,
  • a rendvédelmi szervek személyi állománya és közeli hozzátartozóik, ideértve a nyugdíjasokat is,
  • a védett személy és az állami vezetői juttatásként egészségügyi ellátásra jogosult személy,
  • a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ állománya és közeli hozzátartozói, ideértve a nyugdíjasokat is,
  • a Corvin-lánc Testület tagja, valamint közeli hozzátartozóik.