Az MNB visszavonta a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet engedélyét, és elrendelte a végelszámolását

2014 január 23., csütörtök 17:46
2

Mert az intézmény működése fenntarthatatlanná vált. 20 munkanapon belül az országos betétbiztosító kártalanítja a betéteseket. Egyes vezetők felelősségét is vizsgálják.

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 100 ezer eurós (30 millió forintos) összeghatárig kártalanítja a betéteseket, a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden jogos betéti követelést kielégít. A takarékszövetkezet közel 13 ezer betétes ügyféllel rendelkezik, az OBA vagyona többszörösen meghaladja a takarékszövetkezetnél elhelyezett betétek együttes összegét.

Az MNB megállapította, hogy a tulajdonosi kör és a vezetés összefonódása olyan felelőtlen kockázatvállalási gyakorlattal párosult, ami nagyon rövid idő alatt ugrásszerű növekedést eredményezett a takarékszövetkezet hiteleiben.

A folyósított hitelállományok tényleges problémáit csak az átfogó felügyeleti vizsgálat volt képes feltárni. Az MNB nem tart „fertőzésveszélytől”.

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet súlya minimális a teljes magyarországi hitelintézeti szektoron belül, részaránya a mérlegfőösszeget tekintve 0,1 százalékos, és még közvetlen működési körzetében sem számít meghatározó piaci szereplőnek. Az MNB szerint a hasonló típusú intézmények kivétel nélkül élvezik a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének védelmét, aminek tagintézményei ráadásul összességében kedvezőbb prudenciális mutatókkal bírnak és jobb likviditási helyzetben vannak a többi piaci szereplőnél.

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet az egyetlen olyan szövetkezeti hitelintézet, ami nem tagja az integrációnak, és már annak egyik jogelődjéből, az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapból (OTIVA) is évekkel ezelőtt kizárták. A jegybank minden esetben, ha jogszabályokat sértő gyakorlatot állapít meg, vizsgálja a személyi felelősség kérdését. Ebben az esetben a takarékszövetkezet gazdálkodási helyzetének számottevő romlása – ezen belül egyes konkrét ügyletek – miatt merülhet fel egyes vezető állású személyek felelőssége. Az ezzel kapcsolatos intézkedések folyamatban vannak, azokról a lezárásuk után lehet részletesebben beszámolni.

A problémás portfolió megtisztítása az MNB által túlzottan kockázatosnak értékelt elemektől több milliárd forintnyi, a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet méretéhez képest óriási, azonnal elszámolandó veszteséggel járna.

Ez gyakorlatilag olyan tőkevesztést eredményezne, ami ellehetetlenítené a takarékszövetkezet tőkehelyzetét – indokolta a végelszámolást a jegybank. Az eszközportfolió átalakítására és megfelelő minőségű hitelek gyors bevonására nincs reális esély a fennálló tulajdonosi kötődések, és a jó ügyfelekért folytatott erős piaci verseny miatt. Az alacsonyabb kockázatú ügyfélkör esetleges megszerzése ráadásul csak alacsonyabb hitelkamatokkal lenne lehetséges, ami nem fedezné a takarékszövetkezetnél lekötött betétek piac felett árazott kamatait. A betétállomány kamatainak csökkentése pedig annak leépüléséhez vezetne, ami tovább súlyosbítaná az amúgy is feszített likviditási helyzetet, és könnyen fizetésképtelenséghez vezetne.

A nagyszámú és jelentős részben súlyos jogszabálysértés, biztonsági hiányosság kiküszöbölése, a belső kontrollmechanizmusok kiépítése, és így a biztonságos hitelintézeti működés helyreállítása, fenntartása olyan ráfordításokat igényelne, amik még középtávon sem tennék lehetővé a nyereséges gazdálkodást. Összességében az MNB megítélése szerint a takarékszövetkezet hosszú távú fenntartható működésének biztosítása csak olyan rendkívüli ráfordításokkal lenne lehetséges, amik forrása nem biztosított.

Az MNB 2013. november 5-én rendelt ki felügyeleti biztosokat a takarékszövetkezethez, az akkori vizsgálat során a takarékszövetkezet kockázatvállalási tevékenységében és likviditási helyzetében számos problémát tárt fel, amik részben irányítási hiányosságokkal függtek össze. Az MNB akkori közleménye szerint a biztosok kirendelése november 5-től a jogszabályoknak megfelelő működés helyreállításáig, de legfeljebb egy évre szólt.

November 14-én a szövetkezet tulajdonosai közül Török Péter, a takarékszövetkezet egyik tulajdonosa és Töröcskei István milliárdos, aki szintén jelentős tulajdonnal bír a takarékszövetkezetben, még azt közölte, hogy a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosai elkötelezettek az intézmény mellett, és mindent megtesznek, hogy a takarékszövetkezet prudens működése, az elmúlt időszakhoz hasonlóan, továbbra is fennmaradjon. Ezért támogatnak minden olyan folyamatot, ami akár egy erős partnerrel való együttműködést, akár a pénzintézet bankká alakulását elősegítheti. A Takarékszövetkezet vagyonelszámolója jogszabályi előírás alapján a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. (MTI)