Még a parlamentnek benyújtott paksi szerződésből sem derül ki, hogy mennyi az annyi

Csak a lényegről nincs szó a paksi atomerőmű bővítéséről szóló, a parlamentnek benyújtott szerződésben.

Arról, hogy mi mennyibe kerül.

A Varga Mihály által benyújtott, hivatalosan "a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről" címet viselő törvényjavaslat a beruházás finanszírozásáról csak annyit ír, hogy

"az Orosz Fél a Felek külön megállapodásában meghatározott összegben és feltételekkel állami hitelt biztosít a Magyar Fél számára".

Ezen kívül pénzügyekről még annyiban esik szó, hogy

"a Felek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Megvalósítási Megállapodások szerinti ellenérték olyan módon kerüljön megállapításra, amely lehetővé teszi, hogy a villamos áram-termelésre [sic!] vonatkozó árak kereskedelmi szempontból hosszú távon versenyképesek és egyúttal az Orosz Kijelölt Szervezet számára elfogadhatók legyenek".

Ebből az következik, hogy a következő bő fél évszázadban Oroszországnak

beleszólása lesz a magyar áramárba.

Ezen kívül még szó van a 40 százalékos magyar beszállítói hányad garantálásáról.

Szép múltidézésként a megállapodás elején még a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya is meg van említve, mivel annak idején még az írt alá megállapodást a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségével az első paksi atomerőmű felépítéséről.

A paksi atomerőmű bővítéséről szóló egyezmény teljes szövegét itt olvashatja, akár oroszul is (.pdf).