Torgyán József minden kisgazdához szól

„Ami pedig a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártot illeti, jól érzékelteti Hegedűs Péter baloldali elkötelezettségét, hogy a szememre veti, hogy 82 esélyes képviselőjelöltünket az 1998-as választások alkalmával visszaléptettem a Fidesz javára, hogy velük összefogva legyőzhessük az első választási fordulóba hozzávetőlegesen 200.000 szavazattal vezető Horn Gyula által fémjelzett MSZP-t. Igaz, Hegedűs Péter nem írta le ekként a valóságot, hanem csupán arra utalt, hogy »Komoly politikus nem áldozza be jelöltjeit, nem lépteti vissza tízesével.« Ebből is látható, hogy Hegedűs Péter szíve még mindig a baloldalért dobog, mert a mai napig sem értette meg, hogy 1998-ban a nemzeti érzésű politikusoknak fel kellett lépniük az ellen, hogy a magyar nép önmaga hóhérait visszaszavazhassa. Hegedűs Péter ezért nem érti meg azt sem, hogy a baloldal által Orbán-Torgyán kormánynak nevezett I. Orbán-kormánynak miért kellett polgári kormányként, egymással konszenzust kialakítván kormányozni.

Ugyancsak a Független Kisgazdapártot illetően le kell rögzítenem azt a történelmi tényt, hogy - eddig senki által sem vitatottan - nem kis szerepem volt abban, hogy az általam vezetett legmagyarabb párt három országgyűlési cikluson keresztül figyelmen kívül hagyhatatlan, sikeres politikai ereje volt Magyarországnak. Aki meg kíván győződni ezen állításom valóságtartalmáról, annak javaslom, hogy olvassa el a sokaságában minden rekordot megdöntő országgyűlési felszólalásaim jegyzőkönyveit. Az érdeklődök, megítélhetik tevékenységemet - a média időnként elképesztő torzításai ellenére is - a szinte megszámlálhatatlanul sok, nem egyszer 100.000-es nagyságrendű érdeklődő előtt elmondott beszédeimről történt híradásokból. Az elképesztő, valótlanságot-valótlanságra halmozó internetes gyalázásomat bizonyára nem osztanák azok a köztársasági elnökök, miniszterelnökök, miniszterek, szenátusi és országgyűlési elnökök, akik érdemesnek tartottak arra, hogy meghívjanak és velem, mint Magyarországot képviselő közéleti tényezővel tárgyaljanak.

Önként adódik az összevetés, hogy velem szemben Hegedűs Péter mit tud felmutatni a közel egy évtizedes elnöki tevékenysége eredményeként? Ugyanis, bármilyen sajnálatos is, de tény, hogy a szóban forgó elnöki időszakában az FKGP távolabb került az Országgyűléstől, mint »Makó Jeruzsálemtől«. A Független Kisgazdapárt támogatottsága a távozásom óta a mérhetetlen kategóriába süllyedt. Hegedűs Péter engem gyalázó internetes szólamaival szemben tény az, hogy Hegedűs Péter 2014. I. 20-án a Magyarok Házában, a Herman Ottó Társasággal közös kisgazda rendezvényen »Feltámadt a „Független Kisgazda Párt”« (sic!) - (szégyen és gyalázat, hogy az önmagát kisgazda elnöknek tekintő személy még a Független Kisgazdapárt nevét sem tudja rendesen leírni!) mindösszesen 10-12-en jelentek meg. Ezért ezt a rendezvényt el kellett halasztani. Értesülvén erről, el kell gondolkodnunk azon, hogy ezen a nemlétező erőn mit lehetne szétverni? Az egykor tömegeket vonzó Független Kisgazdapárt napjainkra tehát ilyen helyzetbe került, miután engem a bukott baloldalt szimbolizáló posztkommunista erők a 2002 évi választási győzelmük után - durva törvénysértések sorozatával -, eltávolítottak az FKGP éléről. Ez akként történt - amint arról 2002. augusztus végén a Kossuth Rádió vasárnap reggeli híradásából értesültem, hogy fegyveresek segítségével (a később Hegedűs Péter hatalomra segítők) elfoglalták a központi székházunkat. Vezetésem alatt a Független Kisgazdapárt által felhalmozott vagyont (beleértve személyes vagyontárgyaimat is) ily módon megszerezték, majd felélték. Jómagam az FKGP különböző vezető tisztségeit egy fillér javadalmazás nélkül láttam el közel 13 éven keresztül. Sőt, az elnöki tisztséget csak azzal a kikötéssel vállaltam el, hogy még 10 Ft sorsáról se dönthessek. (Ezzel szerettem volna megakadályozni, hogy a politikai pályáról történő eltávolításom érdekében anyagiakkal rágalmazzanak engem, mint teszi azt Hegedűs Péter jelenleg.) De ugyanígy egy fillér fizetés nélkül láttam el a Ferencvárosi Torna Klub elnöki tisztjét is.

Ezzel szemben (amint azt Hegedűs Péter maroknyi csapatának egyes tagjai általam ellenőrizhetetlen módon állítják) nevezett egymilliárd-háromszázmillió Ft-ért eladta a központi székházunkat és maroknyi csapatával felélte a vezetésem alatt közel 13 év alatt összegyűjtött vagyonunkat. Természetesen azt nem tudhatom, hogy ki, miként és mennyiben részesült ebből, vagy a vidéki székházainkból és az egyéb vagyonunkból. Noha ellentmondó híreket hallani arról, hogy e temérdek pénzből milyen kevés pénz maradt napjainkra, tény az, hogy a Független Kisgazdapártot elfoglalva tartó maroknyi csapatnak érdeke a 2014. április 6-ára kitűzött általános országgyűlési képviselői választásokon való indulás, holott az a nemzeti oldal szalámizásához és kedvezőtlen esetben, akár a nemzetrontó neo-ultraliberális-baloldal győzelméhez vezethet. Noha a Független Kisgazdapártnak Hegedűs Péter elnöklete alatt még arra sincs esélye, hogy az általa megígért 6%-os választási eredmény akár 1/3-át elérje, jól felismerhető érdek fűződik a kitűzött választásokon való részvételhez. Ugyanis a 106 egyéni induló személyenként 1-1 millió Ft állami támogatásban részesül, míg az őket indító párt pedig ebben az esetben 600 millió Ft-hoz jut, valamennyi magyar adófizető terhére. Noha nem állítom, hogy ez motiválja Hegedűs Pétert és maroknyi csapatát a választásokon való indulásra, de az minden reálisan gondolkodó, nemzeti érzelmű választópolgár számára evidencia, hogy sok, eredményt elérni nem tudó induló fog részesülni ebben a nagyvonalú állami juttatásban. Mint a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt utolsó legitim elnöke arra szólítom fel a kisgazda tömegeket, hogy egyéni sérelmeiket félretéve a választáson a jelenlegi kormányoldal minél nagyobb arányú (lehetőleg 2/3-os) győzelmét segítse elő. A bukott baloldal ugyanis több okból kifolyólag teljesen kormányképtelen! Esetleges, de semmiképpen sem kívánatos győzelmük esetében Magyarországon káoszhelyzet és visszarendeződés alakulna ki. Ennek bekövetkeztét pedig egyetlen nemzeti érzésű magyar állampolgár sem támogathatja!

Miután Hegedűs Péter a jelenleg teljesen esélytelen Független Kisgazdapártot a választásokon elindítja, az állam által támogatásként biztosítandó temérdek pénzből legalább egy nagygyűlést kell tartania Budapesten is. Ezért, hogy a kisgazda érzelmű tömegek előtt világossá lehessen tenni azt, hogy e legmagyarabb erőnek milyen utat kell bejárnia ahhoz, hogy a régi dicsőségét felelevenítő módon működhessék, az alábbi javaslatot teszem:

Hegedűs Péter a rendelkezésére álló, fentebb csupán egy részében ismertetett anyagi lehetőségeiből egy elenyészően csekély részt feláldozván tartson az egykori Csurka-Torgyán párbeszéd mintájára politikai nagygyűlést a Papp László Sportaréna Syma Csarnokában. Itt Hegedűs Péter és én is másfél-másfél órában kifejthetnénk álláspontunkat és programunkat. Mármint, ha Hegedűs Péternek van ilyesmije. Kikötöm azonban, hogy ezen a rendezvényen a gondolatainkat bármiféle írásbeli segítség nélkül kell kifejtenünk, nehogy az az érzés keletkezzék bennem, miszerint más által készített iromány kerül felolvasásra. Miután e nagygyűlésen való közreműködésemet nem Hegedűs Péter segítésére, hanem az FKGP feltámasztásának érdekében vállalom, ezért további kikötésemet az alábbiakban határozom meg:

Ha a Hegedűs Péter által megtévesztett Független Kisgazdapárt nemcsak, hogy nem érné el a Hegedűs Péter által megígért „legalább 6%”-ot, hanem annak még 2/3-át, tehát 2%-ot sem, erre az esetre nézve Hegedűs Péter joghatályosan kötelezze el magát arra, hogy ezen választási eredmény közzétételével egyidejűleg azonnali hatállyal lemond az FKGP elnöki tisztéről. Ha Hegedűs Péter ezt nem vállalná, úgy ezzel azt bizonyítaná, hogy az engem gyalázó internetes híradása ellenére nem mer kiállni ellenem az általam javasolt politikai vitára, másrészt pedig azt érzékeltetné a választáson önzetlen munkát vállalók előtt, hogy maga sem hisz abban, amit ígért nekik. Attól pedig nem kell tartania Hegedűs Péternek, hogy megismétlődik január 20-a, mert biztosíthatom arról, hogy az én szónoki részvételem mellett a Syma Csarnok éppúgy zsúfolásig megtelne, mint a Csurka Istvánnal folytatott párbeszédem alkalmával. (Ha ellenben Hegedűs Péter mégis el merné vállalni a Papp László Sportarénában tartandó vitaestet, akkor keresse meg haladéktalanul a megbízottamat, Petráss Lászlót pelasz@bmik.org internet elérhetőségen keresztül a részletek megbeszélése és a média értesítése céljából.)

Noha már most prognosztizálható, hogy az én vezetésem alatt sikert sikerre halmozó FKGP Hegedűs Péter elnöklete alatt csúfos kudarcot fog szenvedni az április 6-ai választáson, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártot azonban a választást követően fel kell támasztani! Ez nem csak a kisgazda tömegek, hanem az összmagyarság érdeke is! Ezért ezennel

2014. augusztus 20-án 11 órára az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkba összehívom a kisgazda eszmeiségűek ország(os) gyűlését,

hogy útnak indítsuk a Független Kisgazdapárt feltámasztásának folyamatát. Egy eszmeiségében megújuló, erős, a magyar nép sajátjának minősülő Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártot csak a magyarok sokasága fogja tudni feltámasztani, fiatal, új (tehát nem az én) önzetlen irányítása mellett. Ennek érdekében hívom táborba a kisgazdák önzetlen seregeit, hogy a legmagyarabb pártot a tetszhalotti állapotából elkezdjük feléleszteni államalapító Szent István királyunk napján, a magyar nemzet templomában, az Ópusztaszeri Nemzeti Parkban, a valamennyiünk által pontosan betartandó 11 órai kezdettel.

Kelt: Budapesten, 2014. február 6. napján  

Fel a győzelemre!

Dr. Torgyán József”