Mivel teljesen államosította a kormány a tankönyvpiacot, az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatta, hogy milyen jogokat sértettek ezzel

2014 április 14., hétfő 18:37
42

Megszüntette az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői döntésével a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény ellen benyújtott alkotmányjogi panasz ügyében az eljárást, mert szerintük az a vizsgált jogszabály hatályon kívül helyezése miatt okafogyottá vált.

Tizenhét indítványozó kérte a tankönyvpiacra vonatkozó rendelkezések (azaz az államosítás) alaptörvény-ellenességének vizsgálatát és visszamenőleges hatályú megsemmisítését.

Az indítványozók szerint a kifogásolt rendelkezések sértik a vállalkozáshoz való jogra, a vállalkozás szabadságára és a tisztességes gazdasági verseny feltételeinek biztosítására vonatkozó alkotmányos követelményeket.

Indokaik szerint azért, mert piaci monopóliumot teremtenek a könyvtárellátó számára a tankönyv-kereskedelemben, kiszorítják a piacról a jelenlegi vállalkozásokat és abszolút korlátot állítanak a tankönyvpiacra belépni szándékozók elé.

A szabályozás szerintük sérti továbbá a foglalkozás szabad megválasztásának a jogát is, mivel hatálybalépésével megszűnt az a foglalkozás, amelyet az indítványozók az elmúlt évtizedekben folytattak. Ezt a foglalkozást az új szabályozás alapján már csak egyetlen piaci szereplő, a könyvtárellátó gyakorolhatja.

Az indítványozók álláspontja szerint az új szabályozás azáltal, hogy monopolizálta a tankönyvterjesztési tevékenységet és kiszorította a piacról a jelenleg ott működő vállalkozásokat, az érintett vállalkozások tulajdonhoz való jogát is lényegesen korlátozza, mind az indítványozók tevékenysége, mind pedig befektetéseik értéke szempontjából.

Az indítványozók nem vitatták, hogy az állam az alaptörvény alapján jogosult kijelölni a piacgazdaság kereteit, és jogosult szabályozni az egyes piaci tevékenységeket.

Ugyanakkor álláspontjuk szerint, ha az állam beavatkozik piaci folyamatokba és ez a tulajdon elvonásával vagy korlátozásával jár, különösen, ha az állam a beavatkozás szélsőséges formáját, a monopólium létrehozását választja, akkor a beavatkozásnak több alkotmányos feltételt kell teljesítenie, így többi között a tulajdonkorlátozás csak akkor tekinthető alkotmányosnak, ha azt közérdek indokolja, és a korlátozásnak meg kell felelnie a szükségesség-arányosság követelményének.

Az új szabályozás bevezetését azonban az indítványozók szerint semmilyen közérdek nem támasztja alá, továbbá nem felel meg az Alkotmánybíróság által kialakított szükségesség-arányosság követelményének sem.

Szerintük az állam a rendelkezésére álló eszközök közül a legsúlyosabb beavatkozással járó eszközt választotta ki, úgy, hogy nem hívta érdemi egyeztetésre az érintett piaci szereplőket. Ráadásul semmilyen kompenzációval nem ellentételezte az állam az új szabályozásban megjelenő tulajdonkorlátozást.

Az indítványozók szerint a jogállamiság és a jogbiztonság alaptörvényi rendelkezésével is ellentétes az új szabályozás, indokolása nem tartalmazza ugyanis bevezetésének társadalmi, gazdasági, szakmai indokait, várható hatásait és a bevezetés során mérlegelt szempontokat, sérült továbbá a kellő felkészülési idő követelménye is.

Az Ab az alkotmányjogi panaszt befogadta, majd megállapította, hogy a 2014. január 1-jén életbe lépett újabb szabályozással a panaszban támadott rendelkezések hatályukat vesztették.

Az újabb szabályozáshoz kapcsolódó részletes indoklás szerint az új szabályok hatálybalépésének időpontja 2014. január 1., ezzel jogi értelemben is megszűnik a piaci elvekre épülő tankönyvellátás, és megvalósul az állam teljes körű felelősségére épülő állami közfeladatként megszervezésre kerülő köznevelési tankönyvfejlesztés és -ellátás.

Az Ab eljárását megszüntető döntéshez a 15 tagú testületből egyedül Bragyova András alkotmánybíró fűzött különvéleményt. Ezt itt lehet elolvasni.

Az Országgyűlés december 17-én kivételes sürgős tárgyalás után fogadta el azt a törvényt, amely 2014. január elsejétől állami feladatként határozta meg a tankönyvellátást. E szerint a köznevelésben használható tankönyvekről tankönyvjegyzéket kell vezetni. Az iskolák fő szabály szerint évfolyamonként és tantárgyanként a tankönyvjegyzékben szereplő két tankönyvből választhatnak.

A tankönyvválasztás a fenntartó egyetértéséhez kötött. Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkár április 10-én jelentette be, hogy megkezdődött a tankönyvrendelés, az intézmények április 30-áig juttathatják el igényüket a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-hez.

Kommentek

Ha kommentelnél, ahhoz Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha csak olvasnád a többiek hozzászólásait, ahhoz nem kell előfizetés.

  1. Ha még nincs, regisztrálj 444 profilt
  2. Fizess elő a Közösség vagy a Belső kör csomagunkra
  3. Az előfizetésnél használt email címmel regisztrálj a Disqusra és azzal lépj be a cikkek alatt