Fogadjunk, hogy nem tudod, ki a miniszteri biztosok kormánybiztosokká kinevezéséért felelős miniszterelnöki biztos!

 • A kormány biztosra megy: kormánybiztosokkal biztosítja a sikert.
 • Egységes komolyzene? Van rá emberünk.
 • Címer- és zászlóhasználat? Ezt is van, aki megmondja.
 • A nemzeti lovas stratégia belefér a Jó Államba? Két emberünk van rajta.

Az elmúlt 5 évben úgy szaporodtak a kormánybiztosok és miniszterelnöki megbízottak/biztosok, hogy az állam alig győzte kapkodni a befolyó adónkat. Az alábbi kvízben azt teszteljük, meg tudod-e mondani, hogy melyik az adott politikus igazi titulusa. Minden kérdésre van egy kamu és egy igazi válasz, az utóbbit kell eltalálni. No roxa áj!

(Ha valaki csalni szeretne: a cikk alján ki van gyűjtve mindenki, aki 2010 óta kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott/biztos, illetve miniszteri biztos volt, vagy még most is az. Az esetleges kimaradtakat a kommentek között lehet felemlegetni.)

Kormánybiztosok

 • Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos
 • Andrew G. Vajna, a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos
 • Baán László, az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes koncepciójáért felelős kormánybiztos
 • Bakondi György, a téli felkészülés kormánybiztosa
 • Batta András, az egységes komolyzenei koncepció kialakításáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős kormánybiztos
 • Fónagy János, a közösségi közlekedés átalakításért felelős kormánybiztos
 • dr. Fürjes Balázs, az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
 • dr. Gál András Levente, a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos
 • Zumbok Ferenc, a Várbazár felújításáért, a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért és a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatokért felelős kormánybiztos
 • L. Simon László, a Várbazár felújításáért, a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért és a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatokért felelős kormánybiztos.
 • Medgyesy Balázs, az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos
 • Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos
 • Papcsák Ferenc, elszámoltatásért felelős kormánybiztos
 • Budai Gyula, elszámoltatásért felelős kormánybiztos
 • Matolcsy György, magyar-orosz és magyar-kínai gazdasági kapcsolatokért felelős kormánybiztos
 • Fellegi Tamás, a magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért felelős kormánybiztos
 • Selmeczi Gabriella, nyugdíjvédelmi kormánybiztos
 • Szijjártó Péter, Oroszországi Föderációval fennálló gazdasági kapcsolatok elősegítéséért és egyéb kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos
 • Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház irányításáért felelős kormánybiztos
 • Tiffán Zsolt, Ős-Dráva program összehangolásáért felelős kormánybiztos
 • Vígh László, a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Miniszterelnöki megbízottak és biztosok

 • Deutsch Tamás, az internetről szóló nemzeti konzultáció előkészítéséért és lebonyolításáért felelős miniszterelnöki biztos
 • Félegyházy-Megyesy Jenő József, miniszterelnöki megbízott, akinek a feladata: szaktanácsadás a nyugati magyarság, NGO/jótékonysági szervezetek nemzetközi kapcsolatai és működései, az észak-amerikai kapcsolatok és az ezekre vonatkozó média/PR kérdések körében
 • Garancsi István, a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki megbízott
 • Giró-Szász András, a kormányszóvivői teendők miniszterelnöki biztosa
 • Granasztói György Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, továbbá egyéb, a kultúra és a művelődés szakterületeit érintő eseti feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki megbízott
 • Halasi Tibor, a kormányzati döntések végrehajtásának ellenőrzéséért felelős miniszterelnöki biztos
 • Hegedűs Zsuzsanna Gabriella, miniszterelnöki megbízott, akinek a feladata: szaktanácsadás a társadalmi felzárkóztatást, a társadalmi konfliktusok kezelését és megoldását szolgáló jelen- és jövőbeli stratégiák kidolgozásával kapcsolatos kérdéskörökben
 • Horváth László, a nemzeti lovas stratégia előkészítésére és végrehajtására kinevezett miniszterelnöki megbízott
 • Kasó Attila, a magyarországi bányák újranyitási lehetőségeinek feltérképezéséért felelős miniszterelnöki megbízott
 • Kárpáti György, miniszterelnöki megbízott, akinek a feladata: szaktanácsadás sportpolitikai kérdések tekintetében, és közreműködés sportági kormányzati koncepciók kidolgozásában, eseti jelleggel azok megvalósításában
 • Kerényi Imre, a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki megbízott
 • Prof. Dr. habil. Kopek Gábor DLA, miniszterelnöki megbízott, akinek a feladata: a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory" Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetem campus állami beruházás szakmai programjának – az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások kormánybiztosával együttműködésben történő – kidolgozása és a program megvalósulásának nyomon követése
 • Kovács Miklós, miniszterelnöki megbízott, akinek a feladata: szaktanácsadás az ukrán helyzettel összefüggő magyar külpolitikai stratégiát érintő kérdéskörben
 • Molnár Ágnes, a miniszterelnök fejlesztésekért felelős megbízottja
 • Nagy István, miniszterelnöki megbízott, akinek a feladata: szaktanácsadás a hazai gazdaság mozgásterének bővítése és versenyképességének erősítése témakörben
 • Révész Máriusz, a népesedéspolitikáért felelős miniszterelnöki megbízott
 • Szemerkényi Réka, miniszterelnöki megbízott, akinek a feladata: szaktanácsadás biztonságpolitikai kérdések tekintetében, és közreműködés biztonságpolitikával összefüggő kormányzati koncepciók kidolgozásában, esetenként azok megvalósításában
 • Szőcs Géza, miniszterelnöki megbízott, akinek a feladata: szaktanácsadás kulturális kérdések vonatkozásában
 • Tellér Gyula, miniszterelnöki megbízott, akinek a feladata: szaktanácsadás a kormánypolitika társadalomelméleti hátterével, valamint a hazai és nemzetközi politikai folyamatok történeti és aktuálpolitikai vetületével kapcsolatos kérdéskörökben.
 • Vincze P. Márton, a Normafánál létesítendő téli-nyári sportcentrum és szabadidőpark előkészítéséhez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátásért felelős miniszterelnöki megbízott

Miniszteri biztosok

Miniszterelnökség

 • Grezsa István, a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztos
 • Homolya Róbert, az új közbeszerzési rendszer kialakításának koordinálásáért felelős miniszteri biztos
 • Kandra Ildikó, a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos
 • Szatmáry Kristóf, a kereskedelempolitika kormányzati összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos
 • Takács Szabolcs Ferenc, a Nemzetközi Holokauszt-emlékezési Szövetség (IHRA) 2015. évi soros elnökségi feladatainak összehangolásáért felelős miniszteri biztos

Belügyminisztérium

 • Horváth András, az Országos Rendőr-főkapitányság nyomozó szervezeti egységeinél a szervezett bűnözői körök által az 1990-es években elkövetett élet elleni bűncselekmények, illetve az ún. „olajos” ügyekkel összefüggő élet és testi épség elleni, vagyon elleni bűncselekmények hatékony felderítésének és nyomozásának irányításáért, koordinálásáért felelős miniszteri biztos
 • Bakondi György, a közszolgálati életpálya kidolgozásával összefüggő feladatok végrehajtásának koordinálásáért, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, a közszolgálati jogviszonyban állók és a Magyar Honvédség hivatásos állománya új életpályamodelljének összehangolásával kapcsolatos belügyminiszterre háruló koordinációs feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos
 • Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló kormányhatározatban foglalt, a Belügyminisztériumra és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervekre, illetve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács részére meghatározott feladatok végrehajtásának koordinációjáért, a végrehajtás szervezéséért, irányításáért, a belügyminiszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséért, valamint a feladatok végrehajtására vonatkozó javaslattételért felelős miniszteri biztos
 • Tóth István, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal által működtetett elektronikus közszolgáltatások informatikai üzembiztonsági feltételeinek felülvizsgálatával, az üzembiztonság javításával és az elektronikus közszolgáltatások informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinálásáért, miniszteri döntésekre való javaslattételért felelős miniszteri biztos

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 • Baán László, a Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos
 • Cserháti Péter, a rehabilitációs szakellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos
 • Guller Zoltán, a Nemzeti Táboroztatási Koncepció kialakításáért, valamint az Erzsébet-program fejlesztési irányainak meghatározásáráért felelős miniszteri biztos
 • Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos
 • Háry András, a kis- és középvállalkozások duális felsőfokú képzéseinek összehangolásáért felelős miniszteri biztos
 • Solti Péter, az intézményirányítási és finanszírozási rendszer kialakításáért felelős miniszteri biztos
 • Hegedüs István, a tankönyvellátásért felelős miniszteri biztos
 • Szekeres Pál, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos
 • Szőcs Géza, a 2015-ös Milánói Világkiállítás miniszteri biztosa, a miniszterelnök főtanácsadója

Földművelésügyi Minisztérium

 • Horváth István, a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt programokért felelős miniszteri biztosa

Igazságügyi Minisztérium

 • Baranyai Gábor, a határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható használatáért felelős miniszteri biztos
 • Miskolczi Barna, a büntető eljárásjog reformjával, az új szabályozási rendszer kialakításával, továbbá a kapcsolódó jogszabályok előkészítésével összefüggő feladatok irányításáért és összehangolásáért felelős miniszteri biztos
 • Szekér Judit, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara mellé kinevezett miniszteri biztos
 • Vízkelety Mariann, a jogászképzés áttekintésével, az új képzési és szabályozási rendszer kialakításával, továbbá a kapcsolódó jogszabályok előkészítésével összefüggő feladatok irányításáért és összehangolásáért felelős miniszteri biztos
 • Wopera Zsuzsanna, a polgári perrendtartás reformjával, az új szabályozási rendszer kialakításával, továbbá a kapcsolódó jogszabályok előkészítésével összefüggő feladatok irányításáért és összehangolásáért felelős miniszteri biztos

Külgazdasági- és Külügyminisztérium

 • Budai Gyula, az Oroszország által elrendelt embargóból fakadó külgazdasági intézkedésekért felelős miniszteri biztos
 • Joó István, a Duna Régió Stratégia végrehajtásáért felelős miniszteri biztos
 • Magyar Levente, a frankofón ügyekért felelős miniszteri biztos
 • Manno István, a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union), „Telecom World 2015” című konferenciájának Magyarországon történő megrendezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért és koordinációjáért felelős miniszteri biztos

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 • Bogáti János, a Záhony-Kisvárda térség és Fényeslitke Ipari Parkra vonatkozó, a hazai fejlesztéspolitikai célok elősegítését szolgáló szakmai projektek, programok előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos
 • Kunfalvi Zoltán, a felszámolói névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok irányításáért és összehangolásáért felelős miniszteri biztos
 • Mihalovics Péter, a Bakony-Balaton térségére vonatkozó, a hazai fejlesztéspolitikai célok elősegítését szolgáló szakmai projektek, programok előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos
 • Kara Ákos, a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése során a nagyprojekt kapcsán kötött támogatási szerződés szerint az építés előkészítésével kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáért, és a fejlesztéshez kapcsolódó állami infrastruktúra beruházást a befektetői betelepülések elősegítése érdekében ellátásáért felelős miniszteri biztos
 • Kasó Attila, a nemzeti ásványvagyon hasznosítására irányuló feladatokért felelős miniszteri biztos
 • Kiss Antal, közvetlen közösségi forrásokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos
 • Takács Viktor, a Pesti Vigadó felújításának irányítási és koordinációs feladataiért felelős miniszteri biztos
 • Tiffán Zsolt, az Ős-Dráva Program megvalósításával kapcsolatos feladatok irányításáért és összehangolásáért felelős miniszteri biztos
 • Vígh László, a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásért felelős miniszteri biztos
Koronavírus Hírek, háttér
Uralkodj magadon!
Új kommentelési szabályok érvényesek 2019. december 2-től. Itt olvashatod el, hogy mik azok, és itt azt, hogy miért vezettük be őket.