A bírák Pride-ra mennének

  • Egy bíró miért nem mehet a Bidapest Pride-ra?
  • Miért nem flashmobozhat a Műcsarnok lépcsőjén Gangnam Style-t táncolva?
  • Miért nem tüntethet a székelyek autonómiájáért?

Hát mert neki pártatlannak, függetlennek meg ilyesminek kellene lennie, ezért szigorú etikai szabályokkal zárják el pártrendezvényektől, politikai demonstrációktól. Igen ám, de a fent felsoroltak egyike sem pártpolitikai, pláne nem pártrendezvény. (Egyébként ezt a rettenetes nagy pártfüggetlenséget is nehéz komolyan venni, amikor az Országos Bírósági Hivatal szinte teljhatalommal felruházott elnöke a Fidesz legbelső köreivel áll igen közeli kapcsolatban.)

A bíróság semmiképpen sem az az intézménye az államnak, amelyre jellemző volna a forradalmi mozgolódás, most néhányan mégis úgy gondolták, hogy ideje lenne változtatni, és semmi ok sincs arra, etikai meg végképp nincs, hogy a bírákat teljesen elszigeteljék (illetve elszigeteljék magukat) fontos társadalmi eseményektől, megmozdulásoktól.

Dr. Ravasz László és Dr. Szepesházi Péter írt kérelmet az Országos Bírói Tanácsnak, hogy a testület nyilvánítsa ki: a nem közvetlen pártszervezesű és pártpolitikai témákat érintő megmozdulásokon igenis részt vehetnek bírák.

„Kérelem etikai állásfoglalás iránt (11/2015. (II.10.) OBT határozat 1. §-a)

Tisztelt Országos Bírói Tanács !

Alulirott bírók a következő etikai állásfoglalás iránti kérelemmel fordulunk a Tisztelt OBT-hez:
Kérjük, hogy a Tanács állapítsa meg, hogy nem etikátlan, mert nem sérti az Etikai Kódex egyetlen pontját sem, így az 1. cikkét, 2. cikkét, 3. cikkének (4) bekezdése utolsó fordulatát sem a bíró hallgatóként/felszólalóként vagy meghívott előadóként történt részvétele nem párt, nem pártalapítvány, nem saját bevallása szerint párthoz kötödő szervezet által szervezett és nem közvetlenül pártpolitikai témájú szakpolitikai vagy általános politikai, de nem pártpolitikai közéleti eseményeken. Önmagában tehát sem a szakpolitikai (policy az angolszász szakirodalomban), sem a nem pártpolitikai általános politikai (politcs az angolszász szakirodalomban) témájú események nem tiltottak a bíró számára. A közvélemény, az elemzők, a média szereplői előzetes vagy utólagos értékelése a szervező(k), a közéleti esemény céljai, témája nem bevallott pártkötődéséről irrelevánsak az etikai elbírálás tekintetében. Az adott közéleti eseményen felmerült szakpolitikai és nem közvetlenül pártpolitikai, de általános politikai (politics) témáknak a (valójában minden szakpolitikai és általános politikai témánál felmerülő) legalább távoli pártpolitikai vonatkozásai sem eshetnek etikailag az érintett bíró terhére és az egyes más helyszíni felszólalók közvetlenül pártpolitikai tárgyú nyilatkozatai sem. Az utóbbiak esetében azonban a bírónak tartózkodnia kell még a non-verbális támogató vagy helytelenítő kommunikációtól is. Vonatkozó szakpolitikai meggyőződését a bíró akkor is kifejezheti a fentiek szerint nem tiltott rendezvényeken, ha az közelebb/távolabb áll a kormányétől vagy az ellenzékétől. A nem tiltott általános politikai témák közé tartoznak a külpolitikai, történelmi, emberi jogi, alkotmányjogi tárgyak, gondolatok, utalások, minősítések is. A szakpolitikai témák egyike sem tiltott, különösen nem értékelhető a bíró terhére az igazságszolgáltatással kapcsolatos nézeteinek kifejtése, az ezzel kapcsolatos eseményeken történő részvétel.

Az előbbiek rögzítése mellett mindezek alapján kérjük annak megállapítását is (az előbbiekkel történő részleges egyet nem értés esetén is !), hogy (önmagában) nem etikátlan egyebek mellett a 2015. január 1-je után szervezett (és a szervezők tekintetében a fenti elvárásoknak egyébként megfelelő) Budapest Pride-on, a Kádár-rendszer és az igazságszolgáltatás összefüggéseiről szóló történészkonferencián, a székely autonómia melletti tüntetésen, adózási, környezetvédelmi kérdésekben, jogfogyasztó roma polgártársaink és az igazságszolgáltatás kapcsolatáról tartott megbeszéléseken, demonstrációkon, flashmob-okon történő részvétel, felszólalás, prezentáció.

A határozat indokolásában javasoljuk feltüntetni, hogy az ezzel ellentétes az OBT által sem támogatott döntés egyfajta etikai szájkosártörvényt, „chilling effect”-et valósítana meg a társadalomtól elszigetelt elefántcsonttoronybeli bírák elavult koncepciója szerint, miközben a fentiek szerinti határozat és az annak megfelelő bírói magatartás eleget tesz a pártatlanság és a függetlenség, azok látszata követelményének.

A fenti állásfoglalás iránti kérelem a Bírói Magatartás Bangalore-i Alapelveinek is megfelel (elsősorban 4.11. pont).
A kérelem sem kifejezetten, sem tartalmában nem irányul konkrét személy elleni eljárás lefolytatására (11/2015. (II.10.) OBT határozat 2. §-ának (2) és (3) bekezdése). Más kérdés, hogy a kérelem benyújtói és tudomásuk szerint más bírók is részt szeretnének venni egyes érintett rendezvényeken, így pl. a Budapest Pride-on.

Dr. Ravasz László
Szegedi Törvényszék Cégbírósága
címzetes táblabíró

Dr. Szepesházi Péter
Budai Központi Kerületi Bíróság
bíró