Az USA Legfelső Bírósága nem hajlandó foglalkozni a fegyvertartást tiltó törvényekkel

Hétfőn az USA Legfelső Bírósága közölte: nem foglalkozik azoknak a helyi, városi és állami rendeleteknek az alkotmányosságával, amelyek tiltják a sorozatlövő fegyverek tartását. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 

hiába garantálja az amerikai alkotmány az USA polgárainak jogát a fegyvertartáshoz és -viseléshez, az egyes törvények alkotmányossága fölött őrző testület szemet huny a törvény betűjét sértő rendeletek láttán. 

A konkrét eset, amelyben a bíróságnak meg kellett volna nyilvánulnia, egy Chicago-közeli kisváros, Highland Park rendeletére vonatkozik, ami tiltja az AR-15-ös és az AK-47-es (magyarul: Kalasnyikov) gépkarabélyok tartását, de amúgy hasonló rendelkezések vannak érvényben az USA hét államában, Marylandben, Kaliforniában, Connecticutben, Hawaii-n, Massachusettsben, New Jersey-ben and New Yorkban is. 

Erről van szó:

AR-15, az amerikai sorozat- és tömeggyilkosok kedvelt eszköze

Illetve erről:

AK-47, a sorozat- és tömeggyilkosok, illetve a világ terroristáinak kedvelt eszköze

A mostani visszautasítás azért érdekes, mert a Legfelső Bíróság még 2008-ban, a District of Columbia v Heller ügyben hozott egy döntést, amelyben kimondta, hogy az állam (nevezetesen a törvényeket szülő Kongresszus), illetve az egyes önkormányzatok nem korlátozhatják az amerikaiak fegyverviseléshez fűződő jogait. 

Ezeket a jogokat még 1791-ben fektették le az USA alkotmányának második kiegészítésében, ami így hangzik: 

A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.

Vagyis hogy "a szabad állam működéséhez szükséges, jól szabályozott milícia (hadsereg), illetve az emberek szabad fegyvertartáshoz és fegyverviseléshez fűződő joga nem korlátozható." 

A fegyverpárti aktivisták most azt várták, hogy a Highland Park-ügyben a testület újra megerősíti, sőt kiterjeszti a Heller-döntés hatályát, és tényleg érvényt szerez az alkotmány betűjének, de erre nem került sor, vagyis az egyes államok tiltó rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. 

A Legfelső Bíróság kisebbségben maradt konzervatív tagjai, Clarence Thomas és Antonin Scalia különvéleményükben azt írták, hogy a testületnek igenis felül kellett volna vizsgálnia a fegyverviselést tiltó helyi törvényeket, mert azok "nevetségessé teszik" a bíróság második alkotmánykiegészítésre vonatkozó jogértelmezését.  

Thomas szerint a szóban forgó törvények kategorikusan tiltják az olyan fegyvereket, amelyeket "amerikaiak milliói tartanak törvényes célra". 

Azt, hogy mi ez a törvényes cél, nem fejtette ki részletesen.

Arról, hogy hogy megy ez, itt írtunk bővebben

(The Washington Post)