A veszprémi érsek szinte semmiben sem ért egyet a pápával

A Magyar Idők hosszasan szemlézte azt a még hosszasabb interjút, amit Márfi Gyula veszprémi érsek adott migránsügyben a Demokratának. Márfi, aki általában ultrakonzervatív és kicsit habókos gondolatvilágával szokott bekerülni a médiába, most olyanokat mondott, amire a habókos talán kevés.

 • Európában és elsősorban annak nyugati felén vallási és szellemi értelemben légüres tér alakult ki.
 • Az egységes Európa alapítói mind hívő keresztények voltak, keresztény Európát akartak Később az erőszakos szekularizáció, az ultraliberális szemlélet ezt az elképzelést letörte.
 • a kereszténység álozatait néhány ezerre tehetjük csupán, addig a nácizmus hatmillió, a kommunizmus százmillió, az iszlám pedig 270 millió embert pusztított el. Egyes kutatások szerint a dzsihád eddig 64 millió keresztényt ölt meg. És még soha semmiért nem kért bocsánatot.
 • A világ lakosságának csak 32 százaléka keresztény hitű, de az erőszakos cselekmények háromnegyed részében ők válnak áldozattá.
 • Az iszlám vallásban tapasztalható fejlődés az irgalmas Allahtól a bosszúálló Allah felé halad. A kereszténységben és a zsidóknál épp fordítva van, a bosszúálló Istentől az irgalmas Isten irányába haladunk.
 • A muszlimok akarnak integrálni bennünket, végső soron uralni akarják az egész világot.
 • Helyt kell állnunk, ez Isten parancsa a magyarok számára.
 • Jézus azt mondta, hogy legyetek szelídek, mint a galambok, de azt nem mondta, hogy hívjátok be a ragadozó madarakat a galambok közé.
 • A Szent Család sem azért érkezett Betlehembe, hogy elfoglalja – ellentétben a migránsokkal,
 • Megszűnik Európa. Száz év alatt? Ötszáz év alatt? Csak ez a kérdés.
 • Az iszlám csak eszköz egy magasabb szintű politikai játszmában. Az Amerikát is irányító politikai-pénzügyi körök gyenge és alávetett Európát akarnak, és az európai liberálisok is ebben a folyamatban vélik megtalálni számításaikat.