Az mno.hu felnyomta az ügyészségnél a Lukács-alapítványt

A Magyar Nemzet Online közölt cikket arról, hogy az ügyészség törvényességi ellenőrzést indíthat a Lukács György Alapítvány ellen, mivel a Magyar Tudományos Akadémia szerint Lukács György is szerepet vállalt a kommunista diktatúra működtetésében, ezért pedig a törvények szerint sem utca, sem alapítvány nem viselhetné a nevét.

Az csak a cikk legvégén derül ki, hogy "az ügyészség törvényességi ellenőrzést indíthat" finom eufemizmus, ugyanis az ügyészség szóvivőjétől épp azt tudta meg a lap, hogy eddig nem indult ilyen vizsgálat, ezért

"A törvénytelen állapot megszüntetése érdekében lapunk közérdekű bejelentést tett a főügyészségen, amelyben azt kértük, indítson törvényességi ellen­őrzést."

Lukács György a nemzetközileg is legismertebb magyar filozófus és esztéta, mai napig sokat idézett szerző, a XX. századi európai marxizmus fontos alakja, mellette sokszor és sokat vitatott történelmi szereplő. A Tanácsköztársaság helyettes oktatásügyi népbiztosa volt és a Vörös Hadsereg politikai biztosaként Poroszlón nyolc embert agyonlövetett. Később tagja volt a második Nagy Imre-kormánynak, a forradalom leverése után letartóztatták, de a hatvanas évek második felére kiegyezett a rendszerrel.

Azzal kapcsolatban, hogy Lukácsról lehet-e mondjuk utcát vagy közteret elnevezni, hosszas vita után végül az Akadémia adott ki kétértelmű állásfoglalást. E szerint

"A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 14. § (2) bekezdése szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, s mivel Lukács György kétségtelenül részt vett a kommunista
rendszer megalapozásában, kiépítésében és fenntartásában, a törvény erejénél fogva Lukács Györgyről közterület nem nevezhető el."

Majd, tették hozzá rögtön:

"Ez a szakvélemény nem arra vonatkozik, hogy tudósi kvalitásai alapján nevezhető-e el utca Lukács Györgyről. Így pusztán a törvényi tényállásból és a Lukács György élettörténetéből adódó konklúziót fogalmaztuk meg, mindenféle további tudományos mérlegelés nélkül."

A Magyar Nemzet viszont ez alapján arra jutott, hogy mivel a törvények szerint akiről utcát se lehet elnevezni, arról alapítványt sem, ezért a Lukács Alapítvány (amit jelenleg Agárdi Péter elnököl), szintén törvénytelenül működik. Ezért aztán feljelentették.