kerebme tleznép latlá ygröyG soroS kannav si nabgásttoziB iecneleV A :asóK

.tátazáraygam igoj a inlálat llek gem sé inlánisc llek tza ,dnom adzag a tima ,kerebme tleznép latlá rebmetelzü ygröyG soroS kannav si nabgásttoziB iecneleV a tnirezs ejőtezevóickarf zsediF A

.sádopallágem a ttetelüzs si gem leynnémzétni iakirema ődökűm nogázsroraygaM kisám a ,ettev naylomok iknednim tynévröt jú za ,röksátah imallá asázoylábazs sátatkoőslef a :ettetázzoH .sukitilop a el etzegözs - "si erygröyG soroS gém ,llek ainzoktanov eriknednim kenkeynévröt A" .kenynévröt isátatkoőslef raygam a ainzoktanov enellek men ermeteygE iapóruE-pézöK a tnirezs gásttozib a ygoh ,druzsba ,atdnom tza avzoktaliyn kanárosűm űmíc gásjÚ ipanrásaV óidáR htussoK a sojaL asóK

.ríőle ynévrötlivic raygam a tima tnim ,kank-OGN za katbazs tekeletétlef bbúrogizs gidep kozsalo za ,nabámét a nebbe tludrofgem si ynémelévzök iapórue za ygoh ,etzeleJ .tnopsállá sogáslá tnirezs őtezevóickarf a ima ,ttaim kotnopmezs igésseirebme evtlörak lekkezsépmescrebme za tekő kitíges si )k-OGN( ketezevrezs itazynámrok men a tsom sé ,sámoyn a gof indózokof noráyn ygoh ,ttetehel indut ,atdnom tza sojaL asóK nabtaloscpak lavóicárgim A

.le őtehlezpék men lénőre iakitilop silámron ima ,ebtelé iakitilop a eb tlunov "sulíts iakitilopamscok" őzetél men gidda yge levésénelejgem kibboJ a ,atdnom tza sojaL asóK nabtaloscpak levésétnelejik "őzénel" ttet arkosajídguyn kenékönle kibboJ a ,kanrobáG anoV

.ttozamlagof - "zsége za umak atzsit" ygoh ,kizstál nesézeynémedzek a ,tnemalrap a nöjlüezssö noráyn ygoh ,arra scnin ko immes rokka ,"ebyge kiláv men leddlöf a gé za kasc ah" trem ,ersélü ilüvíkdner a innemle kangof men :etzeleJ .raka ő tima ,tza ,levierebme za ajtatzavazsgem sé tetnemalrap a ajtavíhezssö ygröyG soroS :kánatíynári kátsilaicozs a ah ,gázsroraygaM endökűm naygoh ygoh ,kizstál za lőbbe ,atdnom tza sojaL asóK lórásávíhezssö sélü itnemalrap ilüvíkdner A   (ITM)

Népszerű
Uralkodj magadon!
Új kommentelési szabályok vannak 2016. január 21-től. Itt olvashatod el, hogy mik azok, és itt azt, hogy miért vezettük be őket.