kósa lajos

2017. augusztus 13.

kerebme tleznép latlá ygröyG soroS kannav si nabgásttoziB iecneleV A :asóK

.zsége za umak atzsit ygoh ,kizstál ,atdnomle asóK lőrételtö sélü itnemalrap ilüvíkdner A

;