Tiltakozik Nemeshodos képviselő-testülete a Horthy-szobor

A felvidéki Nemeshodoson állíthatják fel Horthy Miklós első szlovákiai szobrát, derült ki múlt héten. A falu református közössége találta ki, hogy a gyülekezet telkén állítanak emléket a kormányzó halálának hatvanadik évfordulóján. A terv miatt több civilszervezet, hitközség, és a falu polgármestere is felháborodott. A Paraméter.sk beszámolója szerint Nemeshodos képviselő-testülete hétfőn memorandumot fogadott el. Ebben elhatárolódnak és tiltakoznak, kijelentik, hogy 

„Nemeshodos község vendégszerető, de ezennel teljes mértékben elhatárolódunk minden olyan személytől, akik 2017. október 29-én Horthy Miklós mellszobrának avatására hozzánk látogatnak méltatni ezt a társadalmat megosztó történelmi személyiséget. Vannak nekünk saját hétköznapi hőseink, akiknek hálával tartozunk, őket kellene helyi szinten kiemelni, nem importálni olyan személyeket, akik megosztják helyi közösségünket és éket vernek a magyarság életébe.” 

A település vezetője, Balódi László elmondta, köszöni mindazoknak, akik tiltakoznak a szoborállítás ellen, köztük Fazekas László püspöknek és Fekete Vince főgondnoknak, akik múlt pénteken levélben szólították fel a  Nemeshodosi Gyülekezetet és Presbitériumát arra, 

„hogy korábbi döntésüket átértékelve Horthy Miklós szobrának felállítását ne valósítsák meg.”