Áll a bál Nemeshodoson a Horthy-szobor miatt

A polgármester, a képviselőtestület, a püspökség kívétel nélkül tiltakozik a felvidéki Nemeshodoson a református lelkész által állítandó Horthy-szobor ellen. A Paraméter.sk szerint a szoborállítástól elálltak, a már a faluban lévő alkotást a parókia egyik termében helyeznék el vasárnap. 

„A Nemeshodosi Református Egyházközség Presbitériuma megerősítve korábbi határozatát, tisztelettel és köszönettel elfogadja a Horthy Miklós Társaság adományát a Horthy Miklós kormányzót ábrázoló mellszobrot. A reformációra emlékező ünnepi úrnapi istentiszteletén 2017. október 29-én, vasárnap d.e. 1100 órai kezdettel fejet hajt a többi református hithőssel együtt a kormányzó emléke előtt is, tudomásul véve, hogy EZ IDŐ SZERINT LELEPLEZHETETLENNEK NYILVÁNÍTTATOTT a főméltóságú kormányzó úr mellszobra,"

áll a lelkészi hivatal meghívójában. A felvidéki településen szerda este lakossági fórumot tartottak a szoborról: kivétel nélkül minden résztvevő elhatárolódott Horthytól. Kerestek, de a hodosiak semmilyen párhuzamot nem találtak a falu és a kormányzó közt. 

„Ennek a szobornak a jelenléte nem csak a jelenünket, amit már valamilyen módon befolyásol, de a jövőnket is befolyásolja. Érzek annyi felelősséget magamban, hogy ezt a jövő generációjára ne hagyjuk hagyatékul,”

mondta az egyik felszólaló.