Diszkriminálja a látássérülteket a postai szolgáltatásokról szóló kormányrendelet

Sérti az egyenlő bánásmód elvét a postai szolgáltatásokról szóló kormányrendelet és a Magyar Posta a törvény alapján készült általános szerződési feltételei, állapította meg az általános jogok biztosa, Székely László. Az ombudsman sajtóhírekből értesült arról a gyakorlatról, hogy a postások a látássérülteknek csak nagykorú tanú jelenlétében kézbesítik a könyvelt küldeményeket.

Utánajárása során kiderítette, hogy a Magyar Posta általános szerződési feltételei valóban megfelelnek a postai szolgáltatásokról szóló kormányrendeletnek, amely azonban már önmagában is sérti a fogyatékkal élőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvét. Székely szerint a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény alapján a fogyatékkal élők "a társadalom egyenrangú és egyenértékű tagjai, jogok birtokosai, akik nem jótékonyságra szorulnak", hanem segítségre abban, hogy az életüket a lehető legnagyobb önállósággal élhessék. A jelenlegi postai gyakorlat viszont indokolatlan többletkövetelményeket támaszt velük szemben, ez pedighátrányos megkülönböztetés.Székely szerint a törvényalkotók és a szolgáltató feladata valójában az lenne, hogy biztosítsa a postai szolgáltatások akadálymentes igénybevételét. Az ombudsman ezért felkérte a miniszterelnökséget vezető minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Postával és az érdekvédelmi szervezetek bevonásával készítsenek elő olyan szabályozást, amely lehetővé teszi, hogy a látássérültek önrendelkezési jogukat és döntési szabadságukat megőrizve maguk rendelkezhessenek arról, hogy igényelnek-e tanút a hivatalos iratok postai kézbesítésekor. Illetve felkérte őket arra is, hogy vizsgálják meg, hogyan tehetők akadálymentessé a postai szolgáltatások a látássérültek számára. (Via MTI)