Az EP a nem uniós állampolgárok bűnügyi adatait megosztó rendszer létrehozásáról döntött

Több 444 videó?
Szeretném

AZ Európai Parlament új uniós információs nyilvántartó rendszer felállítását hagyta jóvá, amivel hatékonyabban és gyorsabban megosztható a nem EU-s állampolgárokra vonatkozó bűnüldözési adatok nagy része.

Az EP strasbourgi plenáris ülése 379 szavazattal, 170 ellenszavazat és 118 tartózkodás mellett fogadta el az új, központosított adatbázist (ECRIS-TCN) az EU-s polgárok priuszáról, azaz bűnügyi szempontból fontos előéletről szóló adatcserét szolgáló, már meglévő Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert (ECRIS) egészíti ki.

A kiterjesztett, új adatbázissal az egész közösségen belül jobban nyomon követhetők lesznek az EU-ba érkezők, esetlegesen a bűnügyi nyilvántartásában szereplő emberek adatai, illetve a tagállamok hatóságai gyorsan kideríthetik, hogy egy nem uniós állampolgár szerepel-e bármelyik másik tagállam bűnügyi nyilvántartásában. A gyorsabb információcsere segíti a határokon átnyúló bűnözés és a terrorizmus elleni fellépést.

Az ECRIS-TCN rendszer az EU-s és egy nem uniós ország kettős állampolgárságával rendelkezők adatait is tartalmazza, így a priusszal rendelkezők többé nem rejthetik el múltjukat egy másik útlevél segítségével.

Az EP és a tagállami szakminiszterekből álló tanács tárgyalói korábban abban is megállapodtak, hogy a tagállami bírák és ügyészek mellett az Europol, az Eurojust és a jövőbeli Európai Ügyészség egyaránt hozzáfér majd az ECRIS-TCN rendszerhez. (MTI)