Hazugságspirálba keverte magát az iskolákat felcserélő tankerületi igazgató

444 Hírlevelek
Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

A Belső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, Tolnai Marianna önkényesen kivette a Ferencváros 39 milliós digitálistanterem-támogatási programjából a József Attila Iskolát, pont azt az intézményt, ahová a leginkább roma gyerekek járnak, és egy másikba, a Leövey Klára gimnáziumba irányította a támogatást.  Kedden írtunk az esetről, akkor a tankerület nem válaszolt a kérdéseinkre

de azóta küldött egy rövid nyilatkozatot, aminek nincs olyan állítása, ami megfelelne az igazságnak, és ezt dokumentumokkal  is tudjuk bizonyítani. 

„A Belső-Pesti Tankerületi Központ együttműködik a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával. Az együttműködésben három intézményben alakítanának ki okos tantermet, amellyel párhuzamosan a Tankerület egy negyedik okos tanterem kialakítását is tervbe vette. Korábban – az önkormányzattal közös támogatási szerződés aláírása előtt – a IX. Kerületi Leövey Klára Gimnáziumról egyeztetett a tankerület, ezért kezdte meg ebben az intézményben is az okostanterem kialakítását, amit a Tankerületi Központ önálló beruházásban valósított meg. A Belső-Pesti Tankerületi Központ kezdeményezi a támogatási szerződés meghosszabbítását és a József Attila Általános Iskolában is kialakítja az okos tantermet.”

Magyarra fordítva a fenntartó levelében azt állítja, hogy három iskolában a IX. kerületi forrásból okostantermet alakítottak ki, és ettől függetlenül a tankerületi központ saját forrásból egy negyedik intézményben, a Leövey Klára Gimnáziumban is felszerelte a digitális eszközöket. Majd önmaguknak is ellentmondva leírják, hogy kezdeményezni fogják, hogy a József Attila Iskola is hozzájuthasson a fejlesztéshez. Tehát az EMMI alá tartozó állami intézmény azzal áll a nyilvánosság elé, hogy eleve a Leövey Klára iskolának szánták a támogatást, és nem a szegregációval küzdő József Attilába. 

Az igazság ebben az esetben nagyon könnyen kideríthető. Ugyanis létezik hivatalos, hozzáférhető, bizonyító erejű dokumentum: konkrétan az az előterjesztés, ami a IX. kerületi testület elé került, és amiről szavaztak a képviselők. Másfelől létezik egy hivatalos szerződés a támogatásról, amit a tankerületi központ igazgatója, Tolnai Marianna, és az előző polgármester, Bácskai János kötöttek. Mindkét iratban a József Attila Általános Iskola szerepel, és szó sincs a Leövey Klára Gimnáziumról. 

Részlet Bácskai János előterjesztéséből:

Részlet a tankerület és az önkormányzat közötti szerződésből:

Az az állítás sem valós, hogy a tankerület a Leövey Klárában a digitális tantermet önálló beruházásban valósította meg. Ezt onnan lehet tudni, hogy Tolnai Marianna levélben fordult az új polgármesterhez, Baranyi Krisztinához, amiben arra kéri, hogy utólag módosítsák a szerződést, ugyanis félreértés történt, véletlenül a József Attila Általános Iskola került a dokumentumokba, de az előzetes egyeztetéseken még a másik intézményről volt szó, és kéri a kerületet, hogy írják át úgy a megállapodást, hogy abban a Leövey szerepeljen. Magyarul a tankerület az állításával ellentétben nem alakított ki saját forrásból okostantermet az említett gimnáziumban, hanem azt a kerületi kasszából fizették ki. 

Miután felmerült, hogy a tankerület végül nem a szerződésnek megfelelően használta fel a kerületiek pénzét, Dombóvári Csaba jegyző kivizsgálta az ügyet, és megállapította, hogy a tankerület igazgatója abban sem mond igazat, hogy az előzetes egyeztetések még Leövey Klára Gimnáziumról szóltak.

„...a Belső-Pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának 2019. december 16. napján Önhöz intézett megkeresésében szereplő azon kitétel, miszerint a Képviselő-testület az említett képviselő-testületi határozatban „az egyeztető megbeszéléseken rögzített intézmények helyett” részben más helyszínekről döntött, nem állja meg a helyét…..Megállapítható továbbá, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatója a nem szerződésszerű teljesítésről több mint 3 hónapos késéssel adott hivatalos tájékoztatást az Önkormányzat részére, amely tájékoztatás – az előzőekben ismertetett tényeknek ellentmondva – a képviselő-testületi határozat tartalmát érintő „adminisztrációs hibának” tulajdonítja a támogatási összeg szerződéstől eltérő célú felhasználását.”

Baranyi Krisztina polgármester azt mondta, hogy nem fogadják el a tankerület elszámolását, a pénzt vissza fogják kérni, és az általuk kiválasztott iskolába el fogják juttatni a támogatást.

„Az önkormányzat eddig erőn felül, sok segítséget nyújtott a fenntartónak, hiszen a mi gyerekeink járnak ezekbe az iskolákba. A bürokrácia, a tankerületi rendszer eddig is meglassította, és megnehezítette a közös munkát, de ilyen bizalmi válságra még nem volt példa.” A polgármester nem tudja, hogy ezek után mennyire bízhatnak abban, hogy az önkormányzat által megítélt források oda érkeznek, ahova szánták őket.