Nyílt levélben tiltakoznak az ELTE diákjai a saját egyetemük hallgatói önkormányzatának SZFE-s közleménye miatt

oktatás
2020 szeptember 09., 07:58

Tiltakozó levelet tettek közzé az ELTE hallgatói, mivel elfogadhatatlannak és károsnak tartják azt a nyilatkozatot, melyet saját egyetemük hallgatói önkormányzata adott ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem helyzetével kapcsolatban. A levelet szerda délelőttig több mint száz diák írta alá.

Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnöksége szeptember 4-én adott ki egy közleményt arról, hogy mit gondolnak az SZFE-n zajló eseményekről. Ez nem volt egy magától értetődő lépés, hiszen az ELTE hallgatói önkormányzatának elvben nem sok köze van ahhoz, hogy mi történik egy másik egyetemen, de mégis úgy érezték, hogy meg kell szólalniuk az ügyben.

Ekkor már egymást érték a különféle szolidaritási nyilatkozatok, melyeket az SZFE-t elfoglaló hallgatók melletti kiállásként adtak ki a magyar kultúra és oktatás szereplői, de az ELTE HÖK egy másik utat választott:

„Szolidaritásunkat és együttérzésünket fejezzük ki az SZFE hallgatóival, különösképpen az elsőévesekkel, akik hétfőn kezdik meg tanulmányaikat, ám most kétségek között, bizonytalanul várják kezdést. Méltatlan helyzetbe hozták azokat a fiatalokat, akiknek az egyre romló járványhelyzet közepén kellett helyt állniuk, érettségi vizsgát tenniük és felvételizniük az egyetemre. A felnőtté válás kapujában, tele várakozással, úton egy új, jobb élet felé ezek a srácok sokkal többet érdemelnek” – indul a közlemény, melyben az ELTE HÖK elnöksége is bevallotta, értetlenül állnak a fenntartó által tanúsított hozzáállás előtt, és a többi, „modellváltáson” átesett egyetemen az intézményi vezetés és a hallgatók bevonásával sikerült kompromisszumos megoldásra jutni.

Az ELTE hallgatói önkormányzatának vezetői is úgy látják, hogy ez hiányzott az SZFE esetében, és ez volt „a gyújtópontja annak a folyamatnak, ami odáig vezetett, hogy ma az SZFE hallgatóinak megpróbáltatásaira figyel a magyar és nemzetközi sajtó. Ezt el lehetett volna kerülni”.

Majd azzal folytatják, hogy eddigi munkájuk során az a tapasztalatuk, hogy „valós eredményeket a kitartó, kompromisszumkész és őszinte kommunikáció hozhat. Határozott véleményünk továbbá, hogy ez csakis egy csatatéren lehetséges: a tárgyalóasztal mellett. Tisztelettel megkérjük az SZFE hallgatói önkormányzatát és hallgatóit, hogy a szerencsétlen kommunikáció ellenére fogadják el a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának meghívását a tárgyalóasztal mellé. Kérünk minden további szereplőt, hogy legyen nyitott a hallgatók kéréseire, és dolgozzanak azon, hogy konszenzusos megoldás szülessen az ellentétek feloldására”.

Az ELTE HÖK a közlemény végén még kiemeli, hogy egyetemükön is támogatnak „minden olyan véleménynyilvánítási formát, amely békés keretek között zajlik, megőrzi a résztvevők méltóságát, nem pártpolitikai motivációval történik és nem akadályozza az ELTE oktatási és kutatási munkáját”.

A HÖK közleményére válaszul született meg hétfőn az ELTE hallgatóinak nyílt levele. Mint írják, a HÖK közleménye több esetben is valótlanságot állít, és számukra érthetetlen okokból tárgyalást sürget egy olyan partnerrel, amelyet az SZFE HÖK illegitimnek tekint.

Épp ezért szerintük az ELTE HÖK nyilatkozata elfogadhatatlan és káros, és annak helyreigazítását követelik:

„Az ELTE HÖK állításával ellentétben a modellváltó egyetemek többségében nem történt semmiféle érdeminek nevezhető konzultáció a hallgatói közösségekkel, párbeszéd helyett mindössze tájékoztató jellegű frontális kommunikáció tapasztalható. Az sem igaz, hogy a modellváltásokat levezénylő minisztérium akár csak egyszer is figyelembe vette volna az universitas eszméjét. () Ezek a csúsztatások arra engednek következtetni, hogy az ELTE HÖK a hatalom érdekeit védi a hallgatóké helyett. Emellett szól az egyeztetések szorgalmazása is, hiszen mind a kormány, mind az általa kinevezett kuratórium képviselői több ízben bizonyították, hogy nem tárgyalóképesek, ugyanis nem tekintik egyenlő félnek diáktársainkat. Az eddigi találkozókat fémjelző sikertelenség nem 'szerencsétlen kommunikáció' következménye, hanem a hallgatóság többszöri, módszeres infantilizálásának és degradálásának, valamint követeléseik teljes semmibevételének folyománya.

Mindezen felül az említett szervezetek nem tekinthetők az ügy szempontjából releváns, döntéshozói befolyással rendelkező testületeknek. A HÖOK és a MRK csupán szervilis módon fokozzák a zavart, miközben az ügy megoldására a rendszerben betöltött pozíciójuknál fogva alkalmatlanok.

Ennek következtében jogos és ésszerű megoldásnak gondoljuk, amennyiben az SZFE hallgatói és önkormányzatuk egyáltalán nem, vagy csak általuk szabott feltételekkel hajlandóak tárgyalásba bocsátkozni mindaddig, amíg követeléseik nem teljesülnek. Fontosnak tartjuk kifejezni, hogy diáktársaink számíthatnak teljeskörű támogatásunkra a küzdelemben, ha kell, szembefordulva az EHÖK konszolidációs törekvéseivel, amelyek ellehetetlenítenék a tényleges nyomásgyakorlást. A szolidaritás kötelékeinek kommunikációs összegubancolása helyett az összefogás megerősítését indítványozzuk.”