Nevelt gyerekeik sanyargatása, éheztetése és bántalmazása miatt ítéltek el egy mohácsi szülőpárt

gyermekvédelem
2020 szeptember 17., 10:29

Súlyos gyermekbántalmazási ügyben hozott ítéletet szeptember 15-én a Mohácsi Járásbíróság: egy mohácsi férfi és nő, akkori házastársak, egy éven keresztül sanyargatták, szolgasorban tartották és folyamatosan bántalmazták három nevelt gyereküket.

A gyerekek 2011-ben és 2012-ben kerültek hozzájuk, a nő hivatásos nevelőszülői tevékenységet látott el, a férfi pedig szabadsága alatt helyettesítette. A bíróság a 2016 augusztusa és 2017 júniusa közötti időszakra látta bizonyítottnak, hogy a nevelőszülők „érzelmileg elhanyagolták, könyörtelen és sanyargató bánásmódban részesítették, érzelmileg, egzisztenciálisan kisemmizték, hideg, rideg és saját kényelmi szükségleteiknek megfelelő nevelési módjukkal fizikailag, emocionálisan és anyagilag kihasználták” a nevelt gyerekeket.

„Szolgasorban tartották” őket, és rendszeresen „nem az életkoruknak megfelelő munkát végeztettek” velük. Kettejüknek rendszeresen kellett maró hatású anyagokkal, vegyszerekkel, védőfelszerelés nélkül a házban található fürdőszobát és mellékhelyiséget takarítani.

Az is bizonyítást nyert, hogy az egyik gyerekkel különösen rosszul bántak: „alja munka” elvégzésére kényszerítették, önértékelésében rendszeresen megalázva és lealacsonyítva.

Neki kellett a vádlottak saját gyermekei után a WC-t lehúzni, illetve a házhoz tartozó udvart minden reggel, még az iskolába indulása előtt felsöpörni és a kutyapiszkot összeszedni. Ezen kívül ő vásárolt be minden reggel az egész család részére még az iskolába indulás előtt.

Ha a rá bízott feladatokat nem a vádlottaknak megfelelő módon végezte el, különböző büntetésekben részesítették, így például előfordult, hogy fakockákon kellett térdelnie vagy nem engedték meg, hogy az édesanyjával telefonon kapcsolatot tartson.

Az is bebizonyosodott, hogy a vádlott nevelőszülők saját maguk és vér szerinti gyerekeik részére bőségesebb, minőségibb étkezést és élelmezést biztosítottak, mint a sértettek részére.

Emiatt a sértett gyerekek rendszeresen éhesen érkeztek az iskolába és az óvodába, ráadásul szakadt, nem az évszaknak és az időjárásnak megfelelő ruházatban.

A vádlottak a kiskorú sértettek személyes higiéniájáról sem gondoskodtak megfelelően: a gyerekek nem használhatták a vádlott fürdőszobáját, egy lavórban kellett egyedül tisztálkodniuk, de erre sem került sor napi rendszerességgel.

Az érzelmi bántalmazás része volt, hogy ünnepi alkalmakkor a nevelt gyerekeket nem, csak a saját gyerekeiket ajándékozták meg, de a sértettek iskolai, óvodai programokon való részvételét nem engedélyezték.

A vádlottak és gyerekeik mindig gúnyneveken szólították a sértetteket, sosem a keresztnevükön. Sokszor előfordult, hogy különböző eszközökkel – seprűvel, nadrágszíjjal –, vagy puszta kézzel rendszeresen bántalmazták is, majd több napig nem engedték őket iskolába, illetve óvodába, nehogy fény derüljön a verésre.

Ez történt 2017. június 8-án is: a másodrendű vádlott nevelőapa mohácsi otthonukban bottal megütötte a jobb és bal karján a leginkább sanyargatott legidősebb nevelt gyerekét, amiért kinézett a ház kapuján. Másnap osztályfőnöke észrevette a bántalmazás nyomait a fiún, és azonnal értesítette a gyámhatóságot.

A gyerekeket még aznap elhozták a nevelőszülőktől: a kislányokat másik nevelőszülőhöz, a fiút gyermekotthonba vitték. A nevelőanya nevelőszülői jogviszonyát 2017. június 12-én megszüntették.

A vádlottak a fenti magatartásukkal a felügyeletük alatt álló három kiskorú sértett neveléséből, gondozásából eredő nevelőszülői kötelezettségeiket súlyosan megszegték, és ezzel mindhárom kiskorú sértett testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését súlyosan veszélyeztették

- áll a bíróság közleményében, ami tetteiért az elsőrendű vádlott nőt 1 év 6 hónap börtönre és 4 évi közügyek gyakorlásától eltiltásra, a másodrendű vádlott férfit 2 év börtönre és 4 évi közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte. Emellett B. J. A. elsőrendű vádlottat eltiltották „minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll”.

A vádlottak fellebbezést jelentettek be az ítélet ellen, így az ítélet nem jogerős.