Nem áll a Debreceni Egyetem magánegyetemmé alakulásának útjába a helyi hallgatói önkormányzat

január 21., csütörtök 7:54

Ellenszavazat nélkül megszavazta a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata (DEHÖK), hogy a szenátusba delegált tagjaik támogassák a Debreceni Egyetem modellváltását, azaz, hogy az intézmény a kormány szándékainak megfelelően egy vagyonkezelő alapítvány fenntartásába kerüljön, és közhasznú magánegyetemként működjön tovább, írja a Debreciner helyi hírportál.

A december 20-án este meghozott döntésről a HÖK körlevélben tájékoztatta az egyetem hallgatóit. Az indoklásban azt írják, értékelésük szerint

a hallgatók mindennapi egyetemi életére a privatizáció nem lesz hatással, a HÖK érdekképviseleti jogosítványai pedig megmaradnak.

„Összességében a rendelkezésre álló információk és a fenntartóváltáshoz kapcsolódó megbeszéléseken elhangzottak alapján a DEHÖK úgy látja, hogy az alapítványi fenntartásba való átkerülés sokkal inkább az intézmény jogi, gazdálkodási környezetének és jogosítványainak megváltozását érinti, mintsem a hallgatók mindennapi életminőségét, értve ez alatt az oktatás színvonalát, az ösztöndíjakat, a lakhatási lehetőségeket, a sport- és szabadidős tevékenységeket, ezért a DEHÖK nem látja akadályát annak, hogy támogassa a szervezeti átalakulás kezdeményezését”

- fogalmaz a körlevél.

Mint az a címlapunkon olvasható hosszabb cikkből kiderül, a kormány rohamtempóban igyekszik keresztülvinni a három nagy vidéki tudományegyetem, a pécsi, a szegedi és a debreceni tudományegyetem alapítványi kiszervezését. Az átalakítást levezénylő Innovációs és Technológiai Minisztérium legalább a felszínen önkéntes átmenetet szeretne láttatni, ezért most az egyetemeken működő választott döntéshozó testületeken: a szenátusokon a sor, hogy szavazzanak a modellváltás elfogadásáról vagy elutasításáról. Az érintett egyetemeken még január utolsó napjaiban sor kerülhet a döntéshozatalra.