Nagyon próbálnak rájönni az amerikaiak, hogy miért van náluk annyi tömegmészárlás

Az Egyesült államokban 270 millió lőfegyver van, és 1966-tól 2012-ig 90 tömegmészárlást követtek el. A világon nincs más ország, ahol 46 milliónál több lőfegyver volna, vagy ahol ugyanebben az időszakban 18-nál több tömegmészárlást követtek volna el" – írja a New York Times annak apropóján, hogy a héten újabb, tíz halálos áldozatot követelő tömegmészárlás volt, ezúttal a coloradói Boulder városában.

Amerikai átlagember amerikai átlaggépkarabélyával egy átlagos amerikai fegyverbirtokláspárti fesztiválon.Fotó: SPENCER PLATT/AFP

E két adat alapján adná magát az összefüggés, hogy vajon miért lehet ennyivel több tömegmészárlás az USA-ban, mint bárhol másutt a világon. Ám az USA-ban, ahol a fegyverviselést már-már Isten adta, a gyakorlatban pedig alkotmányos alapjognak tekintik, kutatók sora próbált más magyarázatot találni a jelenségre. A Times összeállítása szerint azonban akárhonnan is közelítenek a témához, a végén mégis mindig ugyanarra jutnak: a fenti két adat ténylegesen összefügg, azért olyan gyakoriak a tömegmészárlások, mert elképesztő mennyiségű lőfegyver forog közkézen. Ez, ha lehet, még világosabban kibontakozik, ha még alaposabban vizsgáljuk a számokat:

  • a világ népességének 4,4 százaléka amerikai, de ők birtokolják a világ fegyvereinek 42 százalékát;
  • az 1966-2012 között elkövetett tömegmészárlások elkövetőinek 31 százaléka amerikai.

Lakosságarányosan az egész világon csak Jemenben követtek el több tömegmészárlást – ami annyiban nem meglepő, hogy lakosságarányosan az USA után Jemenben van a legtöbb lőfegyver. Adam Lankford, az Alabamai Egyetem kriminológus professzorának vizsgálatai szerint világszerte igaznak bizonyult az összefüggés a közkézen forgó fegyverek és a tömegmészárlások száma között, még abban az esetben is, ha a mintából kivették az amerikai adatokat. Ebből pedig az következik, hogy a jelenség nem magyarázható egy adott országra jellemző más, egyedi tényezőkkel. Az összefüggés még abban az esetben is állt, ha az országok gyilkossági rátájával is arányosították, vagyis a tömegmészárlásokat még az erőszakos bűncselekmények arányánál is jobban magyarázza a fegyverek száma.

Az amerikai tudomány ebben a kérdésben nem végzett félmunkát, nem elégedtek meg az első ránézésre is szemet szúró magyarázattal. Ám hiába vizsgáltak más faktorokat:

  • a mentálhigiénés állapotok nem adnak magyarázatot rá, hogy az USA-ban miért van sokkal több tömegmészárlás, mint bárhol másutt a világban.

Ha ugyanis azért volna több tömegmészárlás, mert az amerikaiak között több a futóbolond, ennek látszania kéne a mentális problémákkal küzdők számán, ám a rendelkezésre álló adatok alapján az USA-ban a mentális egészségre fordított összeg, a mentálhigiénés szakemberek száma, illetve a mentális rendellenességtől szenvedők száma is arányos más, tömegmészárlásoktól sokkal kevésbé sújtott fejlett országok hasonló adataival. Különben is, egy 2015-ös kutatás becslései alapján a fegyver általi haláloknak mindössze négy százaléka tulajdonítható mentálhigiénés problémáknak.

  • Az erőszakos videójátékok elterjedése nem magyarázza.

Egy tíz országra kiterjedő kutatás szerint az átlag amerikai semmivel sem játszik többet videójátékokkal, mint más fejlett ország átlagpolgára.

  • A bűnözés mértéke nem magyarázza.

Frank Zimring és Gordon Hawkins, a Berkley Egyetem két kutatója már 1999-es úttörő tanulmányukban bizonyították, hogy az amerikai népesség, hiába sugallja ezt az emberölések és gyilkosságok rendkívül nagy száma, nem hajlamosabb a bűnözésre más országok lakóinál. Arányaiban nem követnek el több bűncselekményt, csak sokkal erőszakosabbak az elkövetők. Ezt azóta több kutatás is megerősítette. Mi több, az adatokból az is kiderült, hogy egy New York-i nagyjából ugyanakkora eséllyel válik rablás áldozatává, mint egy londoni, de 54-szer (!) nagyobb esélye van rá, hogy a rablás során meg is gyilkolják. Ezt újfent csak az magyarázza, hogy az USA-ban sokkal több fegyver forog közkézen. Ez az összefüggés nem csak globálisan, de az USA-n belül is igaz. Minél több fegyver van egy adott államban vagy városban, annál nagyobb valószínűséggel lesz gyilkosság áldozata is egy bűncselekmény áldozata. Vagyis ebből megint csak az következik, hogy maguk a fegyverek felelnek az erőszakért.