Az EJEB a roma gyerekek iskolai szegregációjának felszámolására kötelezte a magyar kormányt

jog
2023 március 30., 13:18

Az Emberi Jogok Európai Bírósága mai ítéletében megállapította, hogy Magyarország megsértette egy roma kisfiúval szemben az Emberi Jogok Európai Egyezményének diszkrimináció tilalmát kimondó cikkét az oktatáshoz való joggal összefüggésben. A családnak 7000 euró nem vagyoni kártérítést ítélt meg a bíróság - írta az Európai Roma Jogok Központja és Kegye Adél ügyvéd.

Szolcsán Imre a piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola tanulója volt, amelyet kizárólag roma gyerekek látogattak. Édesanyja 8 éves korában szerette volna a közeli pilisjászfalui iskolába átíratni, hogy ne szegregált körülmények között tanuljon. Az iskola az átvételt indokolás nélkül elutasította, majd a döntést a fenntartó tankerület is megerősítette. Arra hivatkoztak, hogy az iskola túl messze van, a gyerek érdekét pedig az szolgálja, ha lakóhelyéhez közeli iskolába jár.

A tankerület érvelését a hazai bíróságok is elfogadták. A Kúria ráadásul úgy ítélte meg, hogy a piliscsabai iskola nem is tekinthető azért szegregáltnak, mert oda roma gyerekek járnak. A fiú és családja ezután fordult a strasbourgi bírósághoz.

Az EJEB terme Strasbourgban 2018. január 24-én.
photo_camera Az EJEB terme Strasbourgban 2018. január 24-én. Fotó: Frederick Florin/AFP

Az eljárásban a kormány azzal érvelt, hogy a család nem a megfelelő fórumot vette igénybe, mert az akkor még működő Egyenlő Bánásmód Hatósághoz kellett volna fordulniuk.

Ezzel szemben Imre képviselői azzal érveltek, hogy a már szegregált oktatásban tanuló roma gyerekek kizárólag átiratkozás útján mehetnek vegyes összetételű iskolákba, nincsen más hatékony jogorvoslati lehetőségük.

A fiú édesanyja a döntés után elmondta, hogy bár a múltat nem tudja megváltoztatni az ítélet, mégis elégtételt hozott a megalázó bánásmód után. A kártérítést részben a fiú oktatására fogják fordítani, aki jelenleg 17 éves és hegesztőnek tanul Esztergomban.

A családot képviselő Kegye Adél ügyvéd szerint a döntés precedens értékű, mert a bíróság arra is kötelezte a Kormányt, hogy dolgozzon ki olyan közpolitikai intézkedéseket, amelyek országos szinten irányulnak az oktatási szegregáció megszüntetésére.

Emellett a Magyarországgal szemben folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás szempontjából is fontos a döntés, mert újabb nyomást jelent a kormánynak, hogy kötelezze el magát az iskolai deszegregáció mellett.