Pedagóguskutatás gyorsjelentés: a tanárok közel fele nagyon nehezen él meg jövedelméből

oktatás
2023 május 24., 09:13

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének kutatói áprilisban online kérdőíves vizsgálatot végeztek pedagógusok körében, aminek célja az oktatási tiltakozásokkal és követelésekkel, valamint a közoktatásban tapasztalt nehézségekkel kapcsolatos vélemények feltérképezése volt.

Azt írják, a vizsgálati minta kialakítása a nyilvánosan hozzáférhető KIR és SZIR1 rendszerek adatai alapján történt, a 725 fős minta reprezentatív az iskola regionális elhelyezkedésére, fenntartójára (állami, magán, egyházi), valamint típusára (általános iskola, gimnázium, szakképző intézmény).

Az pedagóguskutatás gyorsjelentésének eredménye szerint a pedagógusok a legfontosabb 5 probléma közé sorolják

  • az alacsony béreket – 92 százalék,
  • a magas munkaterheket – 62 százalék,
  • a tanári autonómia hiányát – 61 százalék,
  • a tananyag nem megfelelő összetételét – 59 százalék,
  • valamint az adminisztrációs terheket – 46 százalék.

A pedagógusok háromnegyede, kétharmada támogatja az intézményi, illetve pedagógusi autonómiát, szemben a központosítással, amit mindössze 2-3 százalékuk támogat.

Az eredmények szerint a pedagógusok 44 százaléka „kijön” a jövedelméből, 45 százalékuk nehezen, vagy nagyon nehezen él meg jövedelméből, és mindössze 3 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy kényelmesen megélnek – olvasható a gyorsjelentésben, ami szerint a pedagógusok anyagi helyzetét a háztartás szubjektív anyagi helyzetével mérték.

A pedagógusok tiltakozására koncentráló kérdésekből kiderült, hogy a válaszadók döntő többsége, 86 százaléka támogatja a tiltakozások célját. A pedagógusok 42 százaléka nem vett részt egyáltalán a tiltakozásokban, szemben a maradék 58 százalékkal, akik „részt vettek valamilyen tiltakozási formában”. Egyharmaduk részt vett sztrájkban és körülbelül egytizedük polgári engedetlenségben. Körülbelül ugyanilyen arányban hajlandóak lennének a közeljövőben is részt venni tiltakozásokban.

A pedagógusok relatív többsége szerint a diákok és a diákok szülei támogatják a tiltakozásokat. Ezzel szemben a válaszadók fele – 51 százaléka – szerint a szélesebb közvélemény inkább nem támogatja a tiltakozásokat, ugyanakkor több mint 44 százalék a magyar társadalmat inkább támogatónak látja.