A Belváros elfuserált felújítása

archívum
2014 február 22., 09:27
comments 15
Váci utca 2. Reprezentatív megjelenésű, a teljes földszinti részt átfogó portálrekonstrukció, impozáns méretű belga üveggel.
photo_camera Váci utca 2. Reprezentatív megjelenésű, a teljes földszinti részt átfogó portálrekonstrukció, impozáns méretű belga üveggel.
Váci utca 2. Az üzletbelsők a portálokkal egyidőben épültek. Meg is látszik az összhang. Az Ofotért üzlet páratlan Európában.

Különös, nagyalakú könyvet kaptunk Szabó Lóránt olvasónktól. A címe, Belvárosi Rekonstrukció 1968-70.

A leginkább egy szamizdat kiadványhoz hasonlító, spirálkötéses, stencilezett albumot a Fővárosi Tanács Városrendezési és Építészeti Főosztálya készítette, a budapesti Belváros épületfelújításairól.

Hogy pontosan kinek készült a 22 eredeti fotónagyítást tartalmazó mű, nehéz eldönteni. Talán a tanácselnöknek (ezidőben Sarlós István), talán csak az osztály munkatársainak.

Pedig jó lenne tudni, hogy ki is olvashatta a könyv sorait, ugyanis egy meglepően rendszerkritikus összeállításról van szó.

A szerző a bevezető tanulmánnyal és az említett fényképekkel különös kontrasztba helyezi a Tanács terveit, (vagy inkább vágyait) és a valóságot. Kendőzetlen őszinteséggel tárgyalja az alapanyaghiányból, a hozzá nem értésből, az adminisztráció tehetetlenségéből és a “forráshiány”-ból fakadó hibákat.

Váci utca 8. A régi, elavult portálok helyén a szerkezeti adottságok felhasználásával a teljes nyílást betöltő portálsor készült. Az alumínium burkolóelemek kivitelezése és tartóssága nem éri el az üvegezés elegáns hatását.
photo_camera Váci utca 8. A régi, elavult portálok helyén a szerkezeti adottságok felhasználásával a teljes nyílást betöltő portálsor készült. Az alumínium burkolóelemek kivitelezése és tartóssága nem éri el az üvegezés elegáns hatását.

A belvárosi rekonstrukciós program az Erzsébet híd átadása (1964) után indult. Ahogy a kötet fogalmaz, “a híd felavatására rendbehozott közvetlen környezet szembetűnővé tette azt az ellentétet, amely a Belváros már részeivel szemben mutatkozott. A Fővárosi Tanács VB felfigyelt erre az ellentétre, és épület-tatarozásokat, korszerű közvilágítást és fokozottabb neonosítást javasolt”.

Váci utca 8. A portálsor mögött a legszebb üzlet a Különleges Szövetek boltja.
photo_camera Váci utca 8. A portálsor mögött a legszebb üzlet a Különleges Szövetek boltja.

A felújítások mellett átfogó üzlet-bérlő cserét kezdeményeztek.

Meg kell szüntetni a városképi rendezetlenséget. A Belváros fővárosunk legfőbb vonzerejét alkotja, ide kell koncentrálnunk gazdasági és politikai életünk csúcsszerveit. Ki kell helyezni innen számos, az elmúlt évtizedekben ide települt létesítményt. Földszinti lakásokban, üzlethelyiségekben működő irodát, üzemet, raktárt, szükséglakást. Helyükbe megfelelő színvonalú vendéglátóipari egységeket, kiállítási termeket, idegenforgalmi létesítményeket kell költöztetni.

A kötet részletes listát közöl az érintett, kiköltöztetésre javasolt üzletekről, irodákról, műhelyekről. Ebből megtudhatjuk, hogy pl.

  • A Váci utca 13. számú házból kiköltöztetésre javasolják Fenyő Sándorné szűcs- és Váradi Erzsébet hurkolóműhelyét, hogy a helyükön Keravill üzlet nyílhasson.
  • A Váci utca 11b-be Falus Gyula szűcs helyére szeretnének Édességboltot költöztetni, illetve a Mélyépítő Tervező Vállalat irodái helyén Kis Áruházat nyitni.
  • A Petőfi Sándor utca 9-ből száműznék a Budapesti Paplangyár üzletét, helyére Gyermekruházati üzlet kerülhetne.
  • A 12-ből kikerülhetne a Fővárosi Mértékutáni Szabóság jogügyi irodája, hogy helyén a Kisposta eszpresszót bővíthessék.
  • A Párisi utca 3-ból kiköltöztetésre javasolják a Sapka Kalap Ktsz-t, helyére Zöldségboltot terveznek.
  • A Városház utca 1-ből ugrik Umáthum Pál kesztyüs, helyére érkezik az Óra és Ékszerbolt.
  • A 16-ban a Kéményseprő Vállalat irodája átadja helyét egy töltőtolljavítónak.

A példák sora szinte végtelen. Szerencsére jópár kisiparos a helyén maradhatott, így nem kellett elköltöznie pl. Harmath Józsefné kalapkészítőnek, Farkas Andor öv- és bizsugyártónak, Rajnai László esőkabát-készítőnek, vagy Obláth Miklósné szemfelszedőnek. Szintén a helyén (Petőfi Sándor utca 9.) maradhatott az MSZMP V. kerületi pártszerve. A jó hír, hogy bővítésére sincs szükség.

Váci utca 12. A Rotschild Divatszalon új portálja. A pillérek rézdomborításos burkolata, a kőburkolat színhatása előkelőséget biztosít. Annál feltűnőbb, hogy az üzletbelsőt csak "hozzáigazították" a portálhoz.
photo_camera Váci utca 12. A Rotschild Divatszalon új portálja. A pillérek rézdomborításos burkolata, a kőburkolat színhatása előkelőséget biztosít. Annál feltűnőbb, hogy az üzletbelsőt csak "hozzáigazították" a portálhoz.
Váci utca 12. A műhelyek pedig, ahol az ország legdrágább ruhái készülnek, így néznek ki. Hatósági kötelezések tömkelege sem segített.
photo_camera Váci utca 12. A műhelyek pedig, ahol az ország legdrágább ruhái készülnek, így néznek ki. Hatósági kötelezések tömkelege sem segített.

A kiadványban 15 üzlet- és portálátalakítás végeredményét szemlézi a szerző. Az üzletek szinte mindegyike a Váci utcában található.

Egészen egyedülálló módon, minden képhez egy-két jellemző, sokszor kritikus mondatot írtak a szerkesztők. Ezekből megtudhatjuk, hogy a legnagyobb gondot az üvegtáblák beszerzése jelentette.

Portálméretű üvegtáblákat a magyar ipar képtelen volt gyártani, ezért, bármennyire is fájt, kemény valutáért kellett belga import üveget rendelni.

Az üvegprobléma olyan súlyú volt, hogy egy külön fejezet foglalkozik a kérdéssel.

“Az építési hatóság szigorúan ragaszkodott a világvárosi színvonalhoz, pedig volt olyan időszak is 1968-ban, hogy az előzőleg már biztosítottnak hitt külkereskedelmi behozatal meghiúsult, mert nem volt pénz a belga üvegre. Már a szerkezetek szégyenszemre való átalakítását latolgatták.

Külön meg kell jegyezni, hogy a Ferunion Külkereskedelmi Vállalat nem állt és nem áll a feladata magaslatán. Amikor kézhezvették a portálterveket, közölték, hogy egy belga cég ajánlatát fogadják el, mert az 8 héten belül szállítja az üvegeket. Azt is közölték, hogy ehhez külön deviza biztosítása nem szükséges. Mindkét állításuk valótlannak bizonyult! Egy portál átlagos elkészülése a várakozások és anyagi okok miatt, 8-10 hónapot vesz igénybe.”

Váci utca 22. Az Akadémiai Könyvkiadó üzlete. A kiadó nem épített új üzletbelsőt. Az emeleten TÜKER laboratórium működik, melynek kihelyezése megoldhatatlannak bizonyult, pedig eredetileg itt galériás üzlet volt. A kihelyezés anyagi okok miatt nem is várható.
photo_camera Váci utca 22. Az Akadémiai Könyvkiadó üzlete. A kiadó nem épített új üzletbelsőt. Az emeleten TÜKER laboratórium működik, melynek kihelyezése megoldhatatlannak bizonyult, pedig eredetileg itt galériás üzlet volt. A kihelyezés anyagi okok miatt nem is várható.

És végül a kötet összegző gondolatai:

“Városképi szempontból bebizonyosodott, hogy a belga üveg még nem csinál csodát. A portálok szerkezetei, a burkolatok, kísérő munkák minősége messze elmarad a tervezett hatástól.

Az építőipar sokszor a legelemibb színvonalat sem tudja produkálni. Pl. keresztülvihetetlen az alumínium megadott színre eloxálása, a kísérő szerkezetek nikkelezése, nemes acélszerkezetek alkalmazása. Nincs megfelelő választék a kőburkolatra.

Sajnos szembetűnő, hogy ahol külföldi anyagok kerültek beépítésre, a portál minden részlete színvonalas megjelenésű.”

Hogy 45 évvel később hol is tart a Váci utca, mi történt ezekkel a kínok közt fogant, de a mából nézve is korszerűnek tűnő portálokkal – beleértve a belga üvegtáblákat – ez egy másik történet. Reméljük ezt is dokumentálja valaki.

Váci utca 28. A Párizsi utcába benyúló épület nyílás közötti portálokat kapott. A dobozos sarok megoldást sokan formalistának tartják. A portálok feletti üledékes kőzet hatása is vitatható.
photo_camera Váci utca 28. A Párizsi utcába benyúló épület nyílás közötti portálokat kapott. A dobozos sarok megoldást sokan formalistának tartják. A portálok feletti üledékes kőzet hatása is vitatható.
A Párizsi utcai oldalon új Játékbolt nyílt. A külső és belső megjelenés összhangot képez.
photo_camera A Párizsi utcai oldalon új Játékbolt nyílt. A külső és belső megjelenés összhangot képez.
Váci utca 28. A portálsor átépítésével egyidőben végrehajtott játékbolt üzletbelső kialakítása, elegáns és artisztikus megjelenésével jól illeszkedik a rekonstrukció gondolatához.
photo_camera Váci utca 28. A portálsor átépítésével egyidőben végrehajtott játékbolt üzletbelső kialakítása, elegáns és artisztikus megjelenésével jól illeszkedik a rekonstrukció gondolatához.
Váci utca 28. A portálsor Váci utcai frontján reprezentatív üzlet nyílt. Az enteriőr már eléri a világszínvonalat.
photo_camera Váci utca 28. A portálsor Váci utcai frontján reprezentatív üzlet nyílt. Az enteriőr már eléri a világszínvonalat.
Váci utca 30/b. Az egyik legsikerültebb formai hatású portál közel 8 hónapig állt beüvegezetlenül. Ugyanez a helyzet a 30/a épületnél is.
photo_camera Váci utca 30/b. Az egyik legsikerültebb formai hatású portál közel 8 hónapig állt beüvegezetlenül. Ugyanez a helyzet a 30/a épületnél is.
Felszabadulás tér 1. Elavult portálok mögötti raktárak helyén három légiforgalmi iroda létesült. A portálokat olasz cég szállította. A tartozékok is szépek. Az együttes megváltoztatta az utcaképet.
photo_camera Felszabadulás tér 1. Elavult portálok mögötti raktárak helyén három légiforgalmi iroda létesült. A portálokat olasz cég szállította. A tartozékok is szépek. Az együttes megváltoztatta az utcaképet.
Kristóf tér 7-8. A Swissair Irodája.
photo_camera Kristóf tér 7-8. A Swissair Irodája.
Kristóf tér 6. Érdekes megoldás a portálsíkok és burkolatok változtatása. A portál és kísérőszerkezetek egyaránt reprezentatív megjelenésűek.
photo_camera Kristóf tér 6. Érdekes megoldás a portálsíkok és burkolatok változtatása. A portál és kísérőszerkezetek egyaránt reprezentatív megjelenésűek.
Váci utca 1-3. A portálok különböző megoldásúak, ami nem feltétlen hiba. A Csemegebolt azonban szebb üzletet érdemelne.Nehézséget okoz, hogy az épület magántulajdonban van.
photo_camera Váci utca 1-3. A portálok különböző megoldásúak, ami nem feltétlen hiba. A Csemegebolt azonban szebb üzletet érdemelne. Nehézséget okoz, hogy az épület magántulajdonban van.
Váci utca 25. Csók Galéria. Az ország legnagyobb üvegei kerültek beépítésre, egy-egy tábla 25 m2-es. Elhelyezésük megfelelő gépek nélkül műszaki bravúr volt. Sajnálatos, hogy az eredetileg bronz színűre tervezett eloxált alumínium inkább narancssárgára sikerült, az időjárás most ezüstösre "készíti ki". A Pesti Barnabás utcai oldalon a hatalmas üvegek mögött az OKISZ gépkocsivezetői szobája üzemel!
photo_camera Váci utca 25. Csók Galéria. Az ország legnagyobb üvegei kerültek beépítésre, egy-egy tábla 25 m2-es. Elhelyezésük megfelelő gépek nélkül műszaki bravúr volt. Sajnálatos, hogy az eredetileg bronz színűre tervezett eloxált alumínium inkább narancssárgára sikerült, az időjárás most ezüstösre "készíti ki". A Pesti Barnabás utcai oldalon a hatalmas üvegek mögött az OKISZ gépkocsivezetői szobája üzemel!
Váci utca 25. A portálépítéssel egyidőben az üzletbelsőt is korszerűsítették.
photo_camera Váci utca 25. A portálépítéssel egyidőben az üzletbelsőt is korszerűsítették.
Károlyi M. utca 3-5. A hatalmas épülettömb új portálsort kapott. Az igen költséges márvány felhasználását itt kerülni kellett, ezért mészkőburkolat készült.
photo_camera Károlyi M. utca 3-5. A hatalmas épülettömb új portálsort kapott. Az igen költséges márvány felhasználását itt kerülni kellett, ezért mészkőburkolat készült.
Károlyi M. utca 3-5. Az épület összhatása jelentősen megváltoztatta a környék utcaképét.
photo_camera Károlyi M. utca 3-5. Az épület összhatása jelentősen megváltoztatta a környék utcaképét.

Kommentek

Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.