Nem kell közérdek hozzá, hogy valaki egy közszereplőt kritizáljon

Az új ptk-ban a Közéleti szereplő személyiségi jogának védelméről szóló részben ez szerepelt:

"A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét méltányolható közérdekből, szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja."

Olyasmit jelenthet ez, hogy a közszereplőknek csak akkor kell elviselnie másnál több kritikát, ha okkal kapják.

Mondjuk Pintér Sándornak csak akkor kell elviselni, hogy lehülyézik a hóhelyzet kezelése miatt, ha tényleg rosszul kezelte a hóhelyzetet. Micsoda remek perek lehettek volna ebből. De nem lesznek, mert az Alkotmánybíróság megsemmisítették ezt részt a törvényből.

"Az Alkotmánybíróság a határozatában kifejtette, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a szabad társadalmi vitát szolgáló gyakorlása minden esetben kiemelkedő jelentőségű alkotmányos érdeknek minősül. Nincs szükség további „közérdek” igazolására ahhoz, hogy a közszereplők bírálatára másoknál lényegesen szélesebb körben nyíljon lehetőség, ezért ez a feltétel indokolatlan mértékben szűkítené a szabad véleménynyilvánítások körét."

Szóval ha valaki kritizálni akar egy közszereplőt, akkor az AB szerint sem kell külön indokolni, hogy ezt miért teszi.