Seszták miniszter törvényjavaslata még jobban titkosítaná a paksi szerződéseket

A fejlesztési miniszter által benyújtott törvényjavaslat gyakorlatilag ellehetetlenítené, hogy bárki bármit megtudjon a paksi bővítést kísérő gazdasági döntésekről. A parlament honlapjáról elérhető javaslat szerint a jövőben megtagadható lenne a beruházással kapcsolatos szerződések kiadása, azaz mint ahogy a törvény fogalmaz:

Az Egyezmény 8. cikke szerinti Megvalósítási Megállapodásokhoz, a Beruházással összefüggésben a Fővállalkozó, az Alvállalkozó, valamint a Megrendelő által kötött szerződésekhez, valamint az ezek előkészítésével, megkötésével kapcsolatos valamennyi adathoz való hozzáférés megtagadható abban az esetben, ha annak nyilvánosságra hozatala Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, valamint ha az szellemi tulajdonhoz való jogot sértene. E korlátozás a bíróságok, hatóságok, illetve az arra feljogosított szervek általi jogszerű adatkérésre nem terjed ki.

Szóval perelni lehet, de simán szerződéseket kikérni nem. A döntést megalapozó adatok esetében pedig 15 évre korlátozzák az adatok nyilvánosságra hozatalát a javaslat szövege szerint.

Fontos változás lehet még, hogy a mérnöki kamarán kívül működő mérnököket is odaengedhetnek majd a tervezéshez. Mindezt azért,

mert tekintettel a beruházás nagyságára, ne jelentsen aránytalan és indokolatlan nagy terhet az Atv. hatálya alá tartozó építészeti-mérnöki, tervezői tevékenységet végző számára.

(via hvg.hu, parlament.hu)