Megalakult a Vlagymir Putyin Baráti Kör

Ismétlem: megalakult a Vlagyimir Puytin Baráti Kör. Az alapító két, minden dilire kapható szervezet, a Honfoglalás 2000 Egyesület és a Nemzeti Szocáldemokraták, akik megérdemlik, hogy közleményüket teljes egészében idézzük:

A Honfoglalás 2000 Egyesület és a Nemzeti Szociáldemokraták több tagja megalakította a Vlagyimir Putyin Baráti Kört. A szerveződés célja: megismertetni az orosz elnök páratlanul eredményes munkáját, melyet az orosz nép felemelkedése, s hazája megerősödése érdekében kifejtett. 


További cél, hogy a magyar társadalom kiadványok és előadások révén jobban megismerje az orosz nép értékteremtő kultúráját írók, költők, zenészek, képző- és színházművészek stb.) valamint a tudomány terén elért eredményeiket, melyek gazdagítják az egyetemes emberiséget, szemben a dekadens Nyugat hanyatló világával. 


Putyin a legtöbbet tette a világbéke megőrzése érdekében: mérvadó körök (ideértve a nyugati világot is) napjaink legtekintélyesebb, s a világ legbefolyásosabb államférfijaként tartja számon. 


Az orosz elnök példát mutat a kis népeknek, országoknak is – köztük Magyarországnak -, hogy miként kell visszaszerezni, megőrizni az évszázadok során felhalmozott értékeket, ezért intézményes keretek között, szervezett formában kell népszerűsíteni Putyin elnököt.