Palkovics László szerint ki kéne rúgni a zuglói tanárnőt, aki úgy sztrájkol, hogy nem írja be a jegyeket

2016 március 12., szombat 11:39

Interjút készített Palkovics László oktatási miniszterrel a Magyar Idők, az elmúlt egy-két hónap oktatásügyi történéseiről kérdezték.

Palkovics László elismerte, hogy szükség van az igazgatók jogkörének és a tanárok szabadságának bővítésére, de tiltakozók 12 pontját "forradalmi romantikának" tartja.

Palkovics szerint a Nemzeti alaptantervet felül fogják vizsgálni, de nem a tiltakozók nyomása miatt, hanem mert ennek ötévenkénti esedékessége jogszabályban van rögzítve. Szerinte amúgy is értelmetlen önmagában a lexikális ismeretanyagot csökkenteni, hiszen

a sikeres ázsiai országokban legalább ennyi lexikális tudást kell elsajátítaniuk a gyerekeknek.

Ezután mondott egy tökéletes példát, ami érzékelteti a működtető és a fenntartó szürreális kapcsolatát:

"Például ha szappanról van szó, az a működtetőé, tehát a település feladata, de a kréta biztosítása a fenntartóé. Ugyanakkor az már kérdéses, hogy ki cseréli ki az izzót a projektorban"

Szó esett arról a zuglói tanárnőről, aki úgy sztrájkol, hogy addig nem írja be a gyerekek jegyeit, amíg nem teljesítik a követeléseit. A tanárnőnek az a legfőbb problémája, hogy munkaerőhiány miatt veszélybe kerül bizonyos tantárgyak szakszerű oktatása, és hogy az előírt tananyag sokkal több, mint amennyit a rendelkezésre álló idő alatt meg lehet tanítani. 

A követelései az alábbiak:

  • július 1-től állítsák vissza a 2008-as Nemzeti Alaptantervet,
  • szeptember 1-től érvényesítsék a 2008-as NAT-ban foglalt műveltségterületekre vonatkozó időarányokat a kerettantervi alap óraszámokra, ami az adott évfolyamon kötelező óraszám legfeljebb 85%-a,
  • a tanári státuszok számításánál - a csoportbontásokat is figyelembe véve - kötelező óraszámként 18 tanóra + 4 tehetséggondozó/korrepetáló/felügyelői/egyéni vagy szakköri foglalkozás óra szabályt alkalmazzák,
  • biztosítsák a tanórák szakos ellátását.

"[M]eg kell szüntetni a jogviszonyát, mert a munkaköri leírásában szerepel, hogy értékelnie kell a gyerekeket. Ha nem teszi, fegyelmi vétséget követ el. Ahogy korábban már mondtam: a gyermek nem lehet játékszer ebben az ügyben."

- mondta Palkovics László.