Megtaláltuk a belvárosi ingatlanügyek elveszett bizonyítékait!

Március 17-én hajnali 6 óra 57 perckor robbantotta a bombát Facebook-oldalán Juhász Péter:

„Upsz. Megsemmisült a Rogán elleni bizonyíték a rendőrségen” - írta.

Upsz, a rendőrségen megsemmisült a Rogán elleni egyik bizonyíték. Hiba csúszott a független igazságszolgáltatás...

Posted by Juhász Péter on Wednesday, March 16, 2016

Juhász ellen Rogán Antal személyiségi jog megsértése miatt indított polgári pert. Ebben az eljárásban kezdeményezte Juhász és ügyvédje, hogy a bíróság kérje ki a rendőrségtől az ún. belvárosi ingatlanügyekben folytatott – legutóbb március 21-én újabb négy hónappal meghosszabbított – nyomozás bizonyítékai közül azt a DVD-t, amit a belvárosi vagyonkezelőtől szerzett meg a rendőrség és ami az utóbbi években a belvárosban eladott 800 ingatlan listáját is tartalmazza.

A Fővárosi Törvényszék bírája ki is kérte a DVD-t a rendőrségtől, ám az illetékes nyomozó február 12-i keltezésű levelében arról tájékoztatta a bírót, hogy

„a kért elektronikus adatokat DVD adathordozóra kiírni és a tárgyalás során történő felhasználás céljára megküldeni technikai okok miatt nem áll módomban”.

A bíró 2016. március 8-án kelt végzésében tájékoztatta erről a fejleményről Juhászt és védőjét. Végzésében azt írta, hogy „a rendőrség mellékelt tájékoztatójában utalt technikai ok a fájl megsérülése”.

Ez alapján jutott Juhász arra a logikusnak tűnő következtetésre, hogy

ha az adatokat tartalamzó fájl megsérült, akkor a bizonyíték megsemmisült.

Erre reagálva a rendőrség még aznap kora este közleményt adott ki. Ebben egyrészt azt írják, hogy a bíróság által kért „adathalmaz, [...]

több száz, A3-as oldalnyi nyomtatott iratmennyiség

az eljáró hatóság rendelkezésére áll, sőt az eljáró bíróság számára is beszerezhető”. Azt is írták, hogy a rendőrség nem mondta azt a bírónak, hogy a fájl megsérült.

A Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya érdeklődésemre azt írta, hogy „az ügyben eljáró bíró telefonon érdeklődött a rendőrségtől, hogy a válasziratban közölt technikai okról tájékozódjon. Ekkor kapta azt a választ, hogy a fájl megsérült és ezért nem tudják megküldeni”.

Az ellentmondást feloldandó megkerestem a rendőrséget is. Válaszukban többször is elismételték, hogy a bíróság által kért „adathalmaz” több száz, A3-as oldalnyi nyomtatott iratmennyiség. Annyit ismételték ezt, hogy abból végül még a hülye is rájöhetett, hogy

a bizonyíték valójában nem semmisült meg, csak nem elektronikusan, hanem papíron van meg a rendőrségnek,

ahogy egyébként a büntetőeljárásról szóló törvény anakronisztikus szabályai szerint tárolni is kell a nyomozati anyagokat.

Ezek az iratok ráadásul A3-as papíron vannak meg, amit beszkennelni se tudnak, hogy aztán DVD-re írva, a bíróság kérésének megfelelően elektronikus formában juttassák el. És mert a törvényi előírások alapján a rendőrség nem is állhatna ellen a bíróság kérésének, a maguk sajátos módján valójában azt akarták kommunikálni, hogy

DVD-n, elektronikus formában nem tudják átadni a kért iratokat.

Papíron meg nem küldték meg, mert a bíróság nem papíron kérte ezeket. Érdeklődésemre a rendőrség határozott igennel felelt arra, hogy a belvárosi ingatlanügyekben nyomozók hozzá tudnak férni az iratokhoz, és közölte, hogy amennyiben a bíróság kéri, ezeket 

nyomtatott formában 

a rendelkezésére is bocsájtják.

Erre azonban már nem lesz szükség, Juhász védője ugyanis időközben kezdeményezte a bírónál, hogy az iratokat az adatgazda belvárosi vagyonkezelőtől kérje ki. Elektronikus formában.