Lehet, hogy megtaláltuk a magyar nyelven valaha alkotott legsúlyosabb mondatot

nyelv
2016 szeptember 30., 14:21

A hétvégén még várjuk a legérthetetlenebb magyar szövegeket a 2016-os Világos?!? pályázatra. Keressük a legérthetetlenebbül megfogalmazott állami dokumentumokat, leveleket, felszólításokat, hirdetéseket és közleményeket, és azokat is, amiket magáncégek adnak ki a kezükből. Ha tudsz ilyenről, a

vilagos@444.hu

címen várjuk!

Sajnos nem 2016-ban született, így csak versenyen kívül kaphat elismerést, de valamilyen elismerést mindenképpen kell kapnia az Európai Parlament és a Tanács 2013-as rendeletének a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról.

Ennek 38-as pontja ugyanis egyetlen mondatból áll, az az egyetlen mondat pedig 4702,

négyezerhétszázkét

karakterből áll. Jogi szövegekben persze megszokott a köznép számára érthetetlen fogalmazás, de ez itt tényleg minden határon túlmegy:

„Annak érdekében, hogy a behozatal és az aktív feldolgozás tekintetében egységes feltételeket lehessen biztosítani e rendelet végrehajtásához, végrehajtási hatáskört kell ruházni a Bizottságra a következők tekintetében: azon feldolgozott mezőgazdasági termékeket meghatározó intézkedések, amelyekre az uniós piacot érintő káros hatások megelőzése vagy ellensúlyozása érdekében kiegészítő behozatali vámot kell kivetni, az említett kiegészítő behozatali vámtételeknek a behozatali ár igazolására, az igazoló dokumentumok benyújtására, és a kiegészítő behozatali vámtételek szintjének meghatározására vonatkozó határidők alkalmazására vonatkozó intézkedések, az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó behozatali engedélyek formátumára és tartalmára, az említett behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtására, kiadására és felhasználására, valamint érvényességi idejére, az említett engedélyek tekintetében a biztosíték letétbe helyezésének eljárásaira és a letétbe helyezendő biztosíték összegére, az említett engedélyek felhasználására vonatkozó követelmények teljesítésére vonatkozó bizonyítékokra, a tűréshatár szintjére a behozatali kötelezettség teljesítésére vonatkozóan, a behozatali engedélyek pótpéldányainak és másodpéldányainak kiadására, a behozatali engedélyek tagállamok általi kezelésére, az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó behozatali engedélyek rendszerének kezeléséhez szükséges információcserére, ideértve a tagállamok közötti konkrét igazgatási segítségnyújtásra vonatkozó eljárásokat is, a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali vámok kiszámítására és mértékének megállapítására a nemzetközi megállapodások végrehajtásában, a preferenciális kereskedelemben alkalmazandó behozatali vámok csökkentése vagy fokozatos megszüntetése céljából a feldolgozott mezőgazdasági termékek előállításához felhasználtnak tekintett mezőgazdasági termékek rögzített mennyiségeit meghatározó intézkedések, a megfelelő bizonylati követelmények megállapítása, a feldolgozott mezőgazdasági termékek és egyes mezőgazdasági termékek behozatalára alkalmazandó éves vámkontingensek és az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban az azok kezelésére alkalmazandó módszer, a behozatali, illetve kiviteli rendszer elfogadásáról szóló nemzetközi megállapodásokban vagy jogi aktusban megállapított egyedi rendelkezések alkalmazására szolgáló eljárások, különösen a következők tekintetében: a termék jellegére, származási helyére és eredetére vonatkozó garanciák, a garanciák ellenőrzésére szolgáló dokumentum elismerése, az exportáló ország által kiadott dokumentum bemutatása, a termékek rendeltetési helye és felhasználása, a behozatali engedélyek érvényességi idejére vontkozó intézkedések, a biztosíték letétbe helyezésének eljárásai, illetve a letétbe helyezendő biztosíték összege, az említett behozatali engedélyek felhasználása, és amennyiben szükséges, különösen a behozatali kérelmek benyújtására és a vámkontingens keretében való behozatalra vonatkozó engedély megadásának feltételeire vonatkozó egyedi szabályok, a megfelelő bizonylati követelmények és rendelkezések az arra irányuló eljárás irányításához, hogy a vámkontingensek keretében rendelkezésre álló mennyiségeket nem lépik túl és a vámkontingens fel nem használt mennyiségeinek újraelosztására irányuló intézkedések, a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet és az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. július 7-i 625/2009/EK tanácsi rendelet szerint az Unióba irányuló behozatal elleni védintézkedések vagy nemzetközi megállapodások által előírt védintézkedések elfogadására irányuló intézkedések, a mezőgazdasági termékek azon mennyiségére vonatkozó intézkedések, amely után aktív feldolgozási bizonyítványt lehet kiadni, az aktív feldolgozási bizonyítványok rendszerének a kérelmek benyújtására és az aktív feldolgozási bizonyítványok kiadásához megkövetelt dokumentumok és eljárások tekintetében való megvalósítására vonatkozó intézkedések, az aktív feldolgozási bizonyítványok tagállamok általi kezelésére és a tagállamok közötti igazgatási segítségnyújtással kapcsolatos eljárásokra vonatkozó intézkedések, olyan intézkedések, amelyek korlátozzák azokat a mennyiségeket, amelyekre aktív feldolgozási bizonyítvány adható ki, elutasítják a mennyiségeket, amelyekre az említett bizonyítványokat kérelmezték és felfüggesztik az aktív feldolgozási bizonyítvány iránti kérelmek benyújtását, amennyiben nagy mennyiségekre kérelmeznek ilyen bizonyítványokat, valamint az ovalbuminra és a laktalbuminra vonatkozó feldolgozási és aktív feldolgozási eljárás alkalmazását felfüggesztő intézkedések.”

Éljen Brüsszel!

Kommentek

Közösségünk messze túlnyomó többségének jószándéka és minden moderációs igyekezetünk ellenére cikkeink alatt időről-időre a kollégáinkat durván sértő, bántó megjegyzések jelentek meg.
Hosszas mérlegelés és a lehetőségeink alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy a jövőben a közösségépítés más útjait támogatjuk, és a cikkek alatti kommentelés lehetőségét megszüntetjük. Közösség és Belső kör csomaggal rendelkező előfizetőinket továbbra is várjuk zárt Facebook csoportunkba, a Közértbe, ahol hozzászólhatnak a cikkeinkhez, és kérdezhetnek a szerzőinktől is.