Lovász László duplázhat

Az elnöki posztra Lovász Lászlót, a főtitkári tisztségre Török Ádámot, főtitkárhelyettesnek pedig Barnabás Beáta Máriát javasolja újra a Magyar Tudományos Akadémia Jelölőbizottsága.

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke (Fotó: Botos Tamás)

A szervezet az MTI-vel közölte, hogy élettudományi alelnöknek Freund Tamást, társadalomtudományi alelnöknek Vékás Lajost, természettudományi alelnöknek pedig Blaskó Gábort és Bokor Józsefet javasolja.

A Jelölőbizottság Keviczky László elnökletével január 11-i, február 6-i és március 2-i ülésén vitatta meg, és határozott titkos szavazással az egyes tisztségekre jelölendő személyekről.

Társadalomtudományi elnökségi tagnak a bizottság Szabó Miklóst, élettudományi elnökségi tagnak Tulassay Tivadart, valamint természettudományi elnökségi tagnak Pósfai Mihályt, Sólyom Jenőt vagy Szász Domokost javasolják.

A testület emellett javaslatot tett a Felügyelő Testület, a Vagyonkezelő Testület, Tudományetikai Bizottság és a Doktori Tanács tagjaira, a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság tagjaira és elnökére, az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa és a Jelölőbizottság új tagjaira is.

A jelöltek közül az MTA legfőbb döntéshozó testülete, a közgyűlés 3 évre választja meg a különböző tisztségek betöltőit, köztük a tudós társaság főállású vezetőit, az elnököt, a főtitkárt,a főtitkárhelyettest, valamint a három alelnököt. (MTI via MTA)