Csaknem egyhangúlag tiltakoznak az akadémiai kutatóhelyek vezetői a kormány javaslata ellen

Több 444 videó?
Szeretném

Ellenszavazat nélkül, két tartózkodással fogadott el állásfoglalást az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa a kormány terveiről az akadémiai kutatóhálózat átalakításáról. "A javasolt törvénymódosítások nem felelnek meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között lezajlott tárgyalásokon elfogadott megállapodásoknak és a sokszor hivatkozott német főhivatású kutatóhálózati modelleknek" - állapítják meg egyből állásfoglalásuk elején.

Mint írják, a tervezett törvénymódosítások "nyilvánvalóan sértik az Alaptörvény XIII. cikkében foglalt tulajdonhoz való jogot, mert kártalanítás és szerződés nélkül határozatlan időre vagyonának ingyenes használatba adására kötelezi az MTA-t mint magánjogi jogalanyt". Továbbá megállapítják, hogy a javaslat nem biztosítja a kutatóhálózat jövőbeni alapfinanszírozását, mely nélkül a kutatóintézetek működése ellehetetlenül.

Aggasztja őket a tudomány függetlenségének helyzete is, különös tekintettel arra, hogy a kormány tervei szerint nem csupán a kutatóhálózatot felügyelő és irányító testület elnökét, hanem annak tagjait is a mindenkori miniszterelnök nevezné ki. A javaslat ráadásul a korábbi megállapodásokkal ellentétben semmilyen garanciát nem ad a kutatóhálózat egyben tartására, a miniszterelnök által kinevezett irányító testület egyszerű többséggel dönthet az átszervezésről.

"A módosítások lényegében teljes kormányzati – politikai – irányítást biztosítanak a kutatóhálózat felett, szöges ellentétben a mintának tekintett német gyakorlattal" - írják állásfoglalásukban, melynek végén felhívják a kormányt, hogy legyen szíves egyeztetni velük, és végre figyelembe venni a javaslataikat. (Via MTA)