A világ boldogabbik felében az emberek a nők alapjogának tartják a hozzáférést az abortuszhoz

ÉLET
2023 június 21., 04:58

A világ 24 országában mérte fel a Pew Research az abortuszhoz való jog köztámogatottságát. A 24 országban az abortuszhoz való jog - vagyis az, hogy a terhességmegszakítás minden esetben vagy az esetek javában legális legyen - támogatottságának mediánértéke 71 százalék, azt, hogy az abortusz minden esetben vagy az esetek nagy részében tiltott legyen, 27 százalék támogatja csupán.

A legfejlettebb országokban még ennél is inkább támogatja a népesség az abortuszhoz való jogot. A legnagyobb mértékben Svédországban, ahol a válaszadók 95 százaléka szerint az abortusznak legalább az esetek javában legálisnak kéne lennie. A svédeknek csupán 4 százaléka tilalompárti. Ez ugyan a támogatottság szélső értéke, de a fejlett európai országokban azért nem kirívóan magas:

Franciaországban a megkérdezettek 87, Hollandiában 85, Németországban és Nagy-Britanniában 84, Magyarországon pedig 81 százaléka támogatta az abortuszhoz való jogot.

Európában Lengyelországban a legmagasabb az abortusz elutasítottsága, ott a megkérdezettek 36 százaléka szerint a legtöbb vagy minden esetben tiltottnak kéne lennie az abortusznak. Az USA-ban, ahol a Legfelsőbb Bíróság két évvel ezelőtti ítélete eltörölte az abortuszhoz való jog lényegében alkotmányos védelmét, csaknem kétharmados többségben vannak azok, akik szerint az abortusznak többnyire legálisnak kéne lennie, 62 százalék vélekedik így, szemben a tilalompártiak 36 százalékot kitevő táborával.

A felmérés szerint az abortuszellenesek Mexikóban (50 százalék), Dél-Afrikában (57 százalék), Brazíliában (70 százalék) Indonéziában (83 százalék), Kenyában (89 százalék) és Nigériában (92 százalék) vannak többségben a népességben. Ez összefügghet azzal, hogy ezekben az országokban nagyobb azoknak az aránya, akik szerint a vallásnak komoly szerepe van a mindennapi életben. Nigériában például a válaszadók 99 százaléka mondta azt, hogy a vallás fontos szerepet játszik a mindennapi életükben. És összefüggés mutatkozik az egy főre jutó GDP és az abortuszellenesség között is, amennyiben a szegényebb országokban nagyobb az abortuszellenesek aránya - de az is lehet, hogy az egy főre jutó GDP inkább a vallásossággal függ össze, és így hat az abortusz megítélésére.

Az kevésbé meglepő felismerés, hogy az abortusz támogatottságára függ a megkérdezettek nemétől is - jellemzően a nők inkább támogatják az abortuszhoz való jogot -, de ez az összefüggés egyes országokban már nem feltétlenül mutatható ki, így például egyik latin-amerikai országban sem, de Lengyelországon és Magyarországon is hasonló arányban oszlanak meg a vélemények a férfi és a nő válaszadók körében is.