Vatikáni üzenet: A katolikus egyház figyeljen a nőkre és a fiatalokra, hallgassa meg a rasszizmus és a gyerekmolesztáló papok áldozatait

egyház
2023 október 27., 10:45

Már a neve is jelzi, hogy a Szinódus a szinodalitásról nem olyasmi, amit pár szóban el lehet magyarázni, egy ilyen rövidhírben nem is teszek rá kísérletet, a témának szentelt honlapot érdemes búvárolni. Röviden és leegyszerűsítve arról van szó, hogy Ferenc pápa meg akarja reformálni a katolikus egyház működését, de nem az egyébként meglévő, királyokéhoz hasonló abszolút hatalmával, hanem a hívők minél szélesebb körének meghallgatásával. Ennek érdekében az egész világon, helyi szinten kezdtek el beszélgetni arról, merre haladjon az egyház. Ezeket a püspökök összesítették, majd országos szinten elemezgették, aztán elküldték a Vatikánba, ahol tovább beszélgetnek róla.

Most épp ott tart a folyamat, hogy az ún. Püspöki Szinódus tárgyalja Rómában a fontos kérdéseket, és komoly viták és szavazás után kiadott egy levelet, amelyet a világ minden katolikusának címeztek. Ennek a Püspöki Szinódusnak - a dermesztően tekintélyelvű katolikus egyházban forradalminak ható - újítása, hogy nem csak püspökök vesznek rajta részt, sőt nem csak papok, sőt, most kapaszkodjanak meg: még nőket is beengedtek. Akik ráadásul szavazhattak is!

Ferenc pápa a szinódusi tanácskozáson
photo_camera Ferenc pápa a szinódusi tanácskozáson Fotó: 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops

A világegyház jövőjét formáló közgyűlésen Csiszár Klára teológus és Szabó Péter kánonjogász például szakértőként van jelen, a magyarországi római katolikusok közösségét Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke képviseli, a görögkatolikusokat a 444 olvasói számára jól ismert Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita. De a szomszédos országok magyar főpapjai is ott vannak, Német László belgrádi érsek, Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Pál József Csaba temesvári püspök.

Nagyon más a hangneme és a fókusza az alighanem általuk is aláírt (nagyon kevés ellenszavazat volt, 336-12 volt az igenek és nemek aránya) szinódusi levélnek, mint az elvileg a magyarországi hívek és papság véleményét összegző záródokumentumnak. Ebben például az az egyik tételmondat, hogy „Az istengyermeki szabadság megélése lehet a liberális szabadosság alternatívája.” Továbbá, a magyar egyház úgy értelmezte a szinódus egyik legfontosabb üzenetét, a párbeszéd és egymás meghallgatásának követelményét, hogy a papok és munkatársaik „befogadó közösségként forduljanak minden jóakaratú istenkereső ember felé”.

Német László belgrádi érsek az egyik szinódusi misén
photo_camera Német László belgrádi érsek az egyik szinódusi misén Fotó: 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops

A Püspöki Szinódus levele ennél radikálisan nyitottabb és problémacentrikusabb. Pontokba szedve idézek a Magyar Kuríron teljes terjedelmében olvasható levélből, a kiemelések tőlem:

  • Meg kell hallgatnunk azokat, akiknek nincs szavuk a társadalomban, vagy akik kirekesztve érzik magukat, az Egyházból is.
  • Meg kell hallgatnunk azokat, akik a rasszizmus bármilyen formájának áldozatává váltak, különösen az őslakos népeket egyes térségekben, akiknek kultúráját kigúnyolták.
  • Korunk Egyházának mindenekelőtt az a kötelessége, hogy a megtérés szellemében meghallgassa azokat, akik egyházi személyek által elkövetett visszaélések áldozatai lettek, és hogy konkrétan és strukturálisan azon dolgozzon, hogy ez többé ne fordulhasson elő.
  • Az Egyháznak meg kell hallgatnia a világi hívőket is, nőket és férfiakat egyaránt, akik keresztségüknél fogva mindannyian életszentségre kaptak meghívást:
  • oda kell figyelnie a katekéták [hitoktatók] tanúságtételére, akik sok helyütt elsőként hirdetik az evangéliumot;
  • a gyermekek egyszerűségére és elevenségére, a fiatalok lelkesedésére, kérdéseire és megrovó szavára;
  • az idősek álmaira, bölcsességére és emlékezésére.
  • Az Egyháznak meg kell hallgatnia a családokat, nevelési gondjaikat, a mai világban nyújtott keresztény tanúságtételüket.
  • Meg kell hallania azok hangját, akik szeretnének részt venni világi szolgálatokban vagy részvételen alapuló tanácskozó és döntéshozó testületekben.
  • Azokra is oda kell figyelnie, akik nem osztják hitét, de keresik az igazságot, és akikben jelen van és tevékenykedik a Lélek.

Az „Isten népének” küldött üzenet emlékeztet: „Közgyűlésünkre egy válságban lévő világban került sor, melynek sebei és botrányos egyenlőtlenségei fájdalmasan voltak jelen szívünkben, és különös súlyt kölcsönöztek munkánknak, annál is inkább, mivel néhányan közülünk olyan országokból érkeztek, ahol háború dúl. Imádkoztunk a gyilkos erőszak áldozataiért, de azokról sem feledkeztünk meg, akiket a nyomor és a korrupció a migráció veszélyes útjaira sodort.”

A püspöki szinódus a hétvégén véget ér, de a munka folytatódik, és várhatóan egy év múlva fejeződik be.