Törlik a művészettörténetet az alaptantervből, tiltakozik az MTA

belföld
2023 december 22., 07:50

„Elfogadhatatlannak, átgondolatlannak, rövid és hosszú távon egyaránt rendkívül ártalmasnak tartjuk a döntést, amely a képző-, ipar- és építőművészet több ezer éves múltjáról és kortárs alkotásairól úgy véli, hogy az nem szerves része az általános műveltségnek” – írja közleményében az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága.

photo_camera Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Emlékeztetnek, a 2020-as új Nemzeti Alaptantervnek (NAT) megfelelően az állami fenntartású középiskolákban 2024-től már választható tárgyként sem lesz elérhető a művészettörténet mint önálló tárgy, az abból való érettségi lehetősége megszűnik. A minimálisra redukált anyagot az új NAT a vizuális kultúra 9–10. évfolyamon oktatott tárgyába olvasztja be – heti 45 percben –, ami az MTA szerint lehetetlenné teszi a tudományág átfogó ismereteinek átadását. A művészettörténettel párhuzamosan a film- és médiaismeret oktatását is kivezetik a tantervből, a vizuális kultúra története, kortárs gyakorlata és elmélete teljességgel kívül kerül a gimnáziumi ismeretanyagon.

Az MTA közleménye felsorol érveket a tantárgy mellett: „A képek és szavak története egyenrangúan fontos része az egyetemes kulturális tradíciónak. Az európai és magyar képzőművészet hagyománya és jelene semmivel sem alacsonyabb rendű, mint az irodalmi örökségünk. Különösképp így van ez a 21. század képközpontú kultúrájában, amely képek és szavak szintetikus egységével kommunikál.”

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A művészetek történetének ismerete szerintük segíti a kortárs vizuális jelek, képi üzenetek értelmezését. Elősegíti, hogy környezetünk vizuális elemei ízléssel és művészi érzékkel megformált dolgokként jelenjenek meg, ahogy az egyetemes, európai és nemzeti művészeti örökség tudatos gondozását, építészeti, festészeti, szobrászati, iparművészeti, fotóművészeti örökségünk fenntartását és ápolását. „Ennek az ismeretanyagnak a kiiktatása az általános műveltség köréből nemzeti művészeti örökségünk lebecsülését is jelenti, végső soron kulturális versenyképességünk meggyengüléséhez vezet”.A művészetek történetének ismerete más tudományágaknál – történelem, régészet, filozófia, szociológia, pszichológia – is fontos az MTA szerint, mert a tárgy hiányában ezek a tudományterületek sem érthetők meg vagy tanulhatók, illetve gyakorolhatók a maguk teljességében. „A tárgy oktatásának hiánya a tudományágak közti átjárhatóságot szűkíti, nehezíti az interdiszciplináris gondolkodásmódot”, ráadásul a magyar művészet emlékei éppúgy részei a nemzeti kultúra örökségének mint magyar irodalmi hagyományaink vagy a magyar történelem ismerete.

A problémával kapcsolatban már a NAT 2018-as átalakítása kapcsán is állást foglalt az MTA, sürgetve a művészettörténet választható tárgyként való megtartását, hiába. Azt kérik, tegyék lehetővé ismét a művészettörténet tárgy választásának és az érettségi vizsgának a lehetőségét is a gimnáziumokban.

Kiemelt videóink